Palkankorotukset

2019

Kuukausipalkat 1.2.2019 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.2.2019 >>
Tuntipalkat 1.2.2019 >>

Automiesten palkkoja korotetaan 1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,1 %. Taulukkopalkkoja korotetaan 1,4 %.

Erillisiä lisiä korotetaan 1.2.2019 lukien 1,1 %.
Uudet lisät ovat:
Erityislisä maidonkeräilystä säiliöautolla                       67 s/h
Erikoislisä pakaste- ja karja-autonkuljettajille                57 s/h
Työpukukorvaus                                                            11,20 e/kk
Luottamusmieskorvaus                                                61,00 €/kk

Palkantarkistusten toteuttaminen
Jos yritys ei palkanlaskentaan liittyvistä, palkanmaksuteknisistä tai muista palkkahallinnollisista syistä voi toteuttaa 2 §:n mukaisia palkantarkistuksia vielä 1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien, palkantarkistukset voidaan toteuttaa viimeistään 1.3.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tällöin työntekijälle maksetaan takautuvasti palkantarkistusten toteutuksen lykkäämisestä aiheutunut ansionmenetys palkantarkistusten voimaantulopäivän 1.2.2019 ja maksupäivän väliltä.

 

2018

Automiesten palkkoja korotetaan 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,4 %.

Erillisiä lisiä korotetaan 1.2.2018 lukien 1,4 %. Uudet lisät ovat:

Erityislisä maidonkeräilystä säiliöautolla                       66 s/h
Erikoislisä pakaste- ja karja-autonkuljettajille                56 s/h
Työpukukorvaus                                                              11,08 e/kk

Kuukausipalkat 1.2.2018 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.2.2018 >>
Tuntipalkat 1.2.2018 >>

Palkantarkistusten toteuttaminen

Jos yritys ei palkanlaskentaan liittyvistä, palkanmaksuteknisistä tai muista palkkahallinnollisista syistä voi toteuttaa 2 §:n mukaisia palkantarkistuksia vielä 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien, palkantarkistukset voidaan toteuttaa viimeistään 1.3.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tällöin työntekijälle maksetaan takautuvasti palkantarkistusten toteutuksen lykkäämisestä aiheutunut ansionmenetys palkantarkistusten voimaantulopäivän 1.2.2018 ja maksupäivän väliltä.

2017

Ei palkankorotuksia.

Sopimuskausi 1.5.2014 - 31.1.2017

2016

Yleiskorotus               

Automiesten palkkoja korotetaan 1.3.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 15 euroa, kuitenkin vähintään 0,39 %.

Kuukausipalkat 1.3.2016 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.3.2016 >>
Tuntipalkat 1.3.2016 >>

2015
Kuukausipalkat 1.9.2015 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.9.2015 >>
Tuntipalkat 1.9.2015 >>

2014
Kuukausipalkat 1.9.2014 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.9.2014 >>
Tuntipalkat 1.9.2014 >>


Sopimuskausi 1.4.2012 - 30.4.2014

Vuosi 2013

Automiesten palkkoja korotetaan 1.5.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,9 %.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.5.2013 alkaen
Yksintyöskentelylisä 47 senttiä.
Maidonkeräilylisä 64 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 54 senttiä.

Kuukausipalkat 1.5.2013 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.5.2013 >>
Tuntipalkat 1.5.2013 >>

Vuosi 2012

Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 %.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.4.2012 alkaen
Yksintyöskentelylisä 46 senttiä.
Maidonkeräilylisä 63 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 53 senttiä.

Kuukausipalkat 1.4.2012 >>
Kaksiviikkoispalkat 1.4.2012 >>
Tuntipalkat 1.4.2012 >>

Kertakorvaus

1.4.2012 tai välittömästi sen jälkeen alkavan palkanmaksun yhteydessä suoritetaan täyttä työaikaa tekeville automiehille erillinen 150 euron suuruinen kertakorvaus.

Mikäli työntekijä on 1.4.2012 palkattomalla vapaalla, suoritetaan kertakorvaus työhön paluun jälkeen lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä edellyttäen, että työhön paluu tapahtuu sopimuskauden aikana.

Osa-aikaiselle automiehelle suoritettavan kertakorvauksen suuruus on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä työaikaa alempi. Työajan vaihdellessa vähäistä olennaisemmassa määrin lasketaan osa-aikaisen automiehen työajaksi kertakorvauksen maksamista edeltäneen kolmen kuukauden keskimääräinen työaika.

Kertakorvaus maksetaan vain niille automiehille, joiden työsuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kolme kuukautta ennen huhtikuun palkanmaksupäivää.