Palkankorotukset

Sopimuskausi 1.3.2023 - 28.2.2025

2024

Kuukausipalkat 1.10.2024
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2024

Palkkoja korotetaan 1.10.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 % yleiskorotuksella.
Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä samasta ajankohdasta lukien.

Lisät 1.10.2024 alkaen:
Yksintyöskentelylisä 57 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 64 senttiä.
Suojapukukorvaus 10,54 €

Kuukausipalkat 1.2.2024
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.2.2024

Palkkoja korotetaan 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 % yleiskorotuksella.
Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä samasta ajankohdasta lukien.

Lisät 1.2.2024 alkaen:
Yksintyöskentelylisä 56 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 63 senttiä.
Suojapukukorvaus 10,38 €

2023

Kuukausipalkat 1.10.2023
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2023

Palkkoja korotetaan 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 % yleiskorotuksella.
Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä samasta ajankohdasta lukien.

Lisät 1.10.2023 alkaen:
Yksintyöskentelylisä 55 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 62 senttiä.
Suojapukukorvaus 10,23 €

Kuukausipalkat 1.3.2023
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.3.2023

Palkkoja korotetaan 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,5 % yleiskorotuksella.
Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä samasta ajankohdasta lukien.

Jos yritys ei palkanlaskentaan liittyvistä, palkanmaksuteknisistä tai muista palkkahallinnollisista syistä voi toteuttaa em. palkantarkistuksia vielä 1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien, voidaan palkankorotukset toteuttaa viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Tällöin työntekijälle maksetaan takautuvasti palkankorotuksen toteutuksen lykkäämisestä aiheutunut ansionmenetys palkankorotuksen voimaantulopäivän ja maksupäivän väliltä  

Lisät 1.3.2023 alkaen:
Yksintyöskentelylisä 54 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 61 senttiä.
Suojapukukorvaus 10,08 €

1.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien luottamusmieskorvauksia korotetaan 6 %.

Sopimuskausi 1.2.2020 - 31.1.2023


2022

Kuukausipalkat 1.10.2022
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2022

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 %.


Kuukausipalkat 1.3.2022
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.3.2022

Palkkoja korotetaan 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka on 50 €.
Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.3.2022 alkaen:
Yksintyöskentelylisä 53 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 60 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,93 €

1.3.2022 alkaen luottamusmieskorvauksia korotetaan 1 eurolla kuukaudessa.


2021

Kuukausipalkat 1.10.2021
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2021

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 %.

Kuukausipalkat 1.2.2021
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.2.2021

Palkkoja korotetaan 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka on 48 €.
Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.2.2021 alkaen:
Yksintyöskentelylisä 52 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 59 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,74 €

2020

Kuukausipalkat 1.10.2020
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2020

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 %.

Kuukausipalkat 1.3.2020
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.3.2020

Palkkoja korotetaan 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka on 31 €.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.3.2020 alkaen:
Yksintyöskentelylisä 51 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 58 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,55 €


Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2020

2019

Kuukausipalkat 1.10.2019
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2019

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 %.

Kuukausipalkat 1.2.2019
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.2.2019

Palkkoja korotetaan 1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka on 26 €.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.2.2019 alkaen
Yksintyöskentelylisä 50 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 57 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,43 €

2018

Kuukausipalkat 1.10.2018
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2018

Kuukausipalkat 1.2.2018
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.2.2018

Palkkoja korotetaan 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka on 33 €.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.2.2018 alkaen
Yksintyöskentelylisä 49 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 56 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,33 €

2017

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 %.

Kuukausipalkat 1.10.2017
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2017


Sopimuskausi 1.5.2014 - 31.1.2017

2016

Voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2016 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta 15 euroa, kuitenkin vähintään 0,39 %.

Kuukausipalkat 1.3.2016
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.3.2016

2015

Kuukausipalkat 1.9.2015
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.9.2015

2014

Kuukausipalkat 1.9.2014
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.9.2014


Sopimuskausi 1.4.2012 - 30.4.2014

2013

Automiesten palkkoja korotetaan 1.5.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,9 %.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.5.2013 alkaen
Yksintyöskentelylisä 47 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 54 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,10 €

Kuukausipalkat alkaen 1.5.2013
Kaksiviikkoispalkat 1.5.2013

2012

Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 %.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.4.2012 alkaen
Yksintyöskentelylisä 46 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 53 senttiä.
Suojapukukorvaus 8,93 €

Kuukausipalkat 1.4.2012
Kaksiviikkoispalkat 1.4.2012

Kertakorvaus

1.4.2012 tai välittömästi sen jälkeen alkavan palkanmaksun yhteydessä suoritetaan täyttä työaikaa tekeville automiehille erillinen 150 euron suuruinen kertakorvaus.

Mikäli työntekijä on 1.4.2012 palkattomalla vapaalla, suoritetaan kertakorvaus työhön paluun jälkeen lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä edellyttäen, että työhön paluu tapahtuu sopimuskauden aikana.

Osa-aikaiselle automiehelle suoritettavan kertakorvauksen suuruus on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä työaikaa alempi. Työajan vaihdellessa vähäistä olennaisemmassa määrin lasketaan osa-aikaisen automiehen työajaksi kertakorvauksen maksamista edeltäneen kolmen kuukauden keskimääräinen työaika.

Kertakorvaus maksetaan vain niille automiehille, joiden työsuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kolme kuukautta ennen huhtikuun palkanmaksupäivää.


Päivitetty: 19.4.2023