Työsopimus

Työsopimus -pohja word ja pdf

Työsopimuksen sisältö

 • Osapuolet (työnantaja ja työntekijän nimi ja koti- tai liikepaikka)
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • Työsuhteen muoto (toistaiseksi voimassa oleva/määräaikainen/työharjoittelu)
 • Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto
 • Missä työtä tehdään
 • Millaisiin työtehtäviin työntekijä on palkattu
 • Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi
 • Työaika (mikäli mahdollista, älä tee ns. nollatyötä/kutsutyösopimusta)
 • Vuosiloman ja lomarahan kertyminen
 • Sairausajan palkanmaksu
 • Irtisanomisaika
 • Työsopimuksen osana noudatettava työehtosopimus


Päivitetty: 19.4.2021