Päivärahat

1.1.2023 alkaen

Kotimaassa:
Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 20,00 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 44,90 euroa.

Ulkomailla:
Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 66,70 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 71,30 euroa vuorokaudessa.
Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 38,00 euroa vuorokaudessa. Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 19,00 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.

1.1.2022 alkaen

Kotimaassa:
Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 18,50 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 41,40 euroa.

Ulkomailla:
Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 61,10 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 65,30 euroa vuorokaudessa.
Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 34,80 euroa vuorokaudessa. Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 17,40 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.

1.1.2021 alkaen

Kotimaassa:
Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 18,30 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 40,90 euroa.

Ulkomailla:
Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 60,10 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 64,20 euroa vuorokaudessa.
Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 34,20 euroa vuorokaudessa. Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 17,10 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.

1.1.2020 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 18,10 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 40,40 euroa.

Ulkomailla:

Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 60,40 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 64,60 euroa vuorokaudessa. Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 34,40 euroa vuorokaudessa. Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 17,20 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.

1.1.2019 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 17,40 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 38,90 euroa.

Ulkomailla:

Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 58,80 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 62,90 euroa vuorokaudessa.

Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 33,50 euroa vuorokaudessa.

Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 16,75 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.


1.1.2018 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 17,40 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 38,90 euroa.

Ulkomailla:

Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 58,00 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 62,10 euroa vuorokaudessa.

Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 33,10 euroa vuorokaudessa.

Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 16,55 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.


1.1.2017 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 17,20 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 38,40 euroa.

Ulkomailla:

Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 56,60 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 60,60 euroa vuorokaudessa.

Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 32,30 euroa vuorokaudessa.

Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 16,15 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.
 

1.1.2016 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 17,00 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 37,90 euroa.

Ulkomailla:

Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 56,40 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 60,40 euroa vuorokaudessa.

Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 32,20 euroa vuorokaudessa.

Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 16,10 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.

1.1.2015 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 16,50 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 36,90 euroa.

Ulkomailla:

Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 56,80 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 60,80 euroa vuorokaudessa.

Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 32,40 euroa vuorokaudessa.

Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 16,20 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.

 

1.1.2014 alkaen

Kotimaassa:

Työntekijälle maksetaan kotimaan osapäiväraha jos hän ei voi ruokailla asemapaikkakunnalla 10 tuntiin, eikä työnantaja ole järjestänyt ruokailua. Osapäiväraha on 16,30 euroa jokaiselta täydeltä 10 tunnin jaksolta. Kymmenen tunnin jaksoon lasketaan myös asemapaikkakunnalla tapahtuva lastaus- ja purkausaika ruokailumahdollisuuden puuttuessa.

Työntekijälle maksetaan kotimaan yöpymisraha ( kotimaan osapäivärahan lisäksi ) jos hän yöpyy kotipaikkakunnan ulkopuolella, eikä työnantaja ole järjestänyt maksutonta asuntoa. Yöpymisraha on 36,40 euroa.

Ulkomailla:

Työntekijän työskennellessä ulkomailla maksetaan ulkomaan päiväraha 56,90 euroa vuorokaudessa ja Euroopan ulkopuolella 60,90 euroa vuorokaudessa.

Jos työntekijällä on maksuton asunto, mutta ei maksutonta ruokailua, maksetaan vain ruokaraha 32,40 euroa vuorokaudessa.

Työskentelyn kestäessä täyden vuorokauden lisäksi vähintään 10 tuntia maksetaan puolet ruokarahasta eli 16,20 euroa vuorokaudessa. Työnantajan järjestäessä maksuttoman ruokailun ruokarahaa ei makseta. Määräykset koskevat myös kuljetuslautalla oloaikaa, vaikka työntekijällä olisi maksuton asunto ja ruokailu. Kuljetuslautalla oloaika lasketaan kotimaan ajanjaksoon lähtösataman ollessa Suomessa tai lauttamatkan kestäessä enintään 24 tuntia. Muutoin se lasketaan ulkomaan ajanjaksoon.

 


Päivitetty: 19.4.2023