Työympäristö ja työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena on turvata työntekijöiden terveys ja työkyky eläkeikään asti. Työsuojelulainsäädäntö on laadittu tätä tarkoitusta varten ja se edellyttää työnantajaa tekemään kaiken mahdollisen suojellakseen työntekijää joutumasta alttiiksi työtapaturmille. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että työntekijän terveys ei työn johdosta heikkene.

AKT:n työsuojelutyön perustana on AKT:n työympäristöohjelma 2022-2026

Työsuojelutoiminta työpaikalla (TTK)

Sopimus työsuojeluyhteistoiminnasta työpaikoilla (AKT/ALT)

Työsuojeluasioissa sinua palvelee

Pasi Ritokoski
työsuojelutoimitsija (työsuojelu-, sosiaali- ja liikenneturvallisuusasiat)
09 6131 1226
0400 425 497
pasi.ritokoski@akt.fi

 

 

 

 

 

 


Päivitetty: 9.2.2024