Nuorisovaliokunta

Nuorisovaliokunta 2022-2026

Hallituksessa on linjattu, että nuorisoon liittyvää järjestötyötä tehdään alueellisesti. Avainasemassa ovat alueen edustaja nuorisovaliokunnassa sekä ko. alueen aluetoimitsija.

Valiokunnan kokoonpanon (pj, varapj ja enintään 14 jäsentä) päättää hallitus edustajakokouskaudeksi. Kokoonpanossa on huomioitu kattavasti eri alueet ja AKT:n edustamat ammattialat. Valiokunta kokoontuu keskimäärin 5 kertaa vuodessa kehittämään ja ideoimaan nuorisotoimintaa.

Liiton nuorisovaliokunnan tehtävät on päättänyt liiton hallitus ohjesäännössä, jonka mukaan nuorisovaliokunta suunnittelee, ideoi ja kehittää liiton nuorisotoimintaa sekä tekee näitä kysymyksiä koskevia esityksiä hallitukselle.


Päivitetty: 27.5.2024