Nuorisovaliokunta

Nuorisovaliokunta 2022-2026

Hallituksessa on linjattu, että nuorisoon liittyvää järjestötyötä tehdään alueellisesti. Avainasemassa ovat alueen edustaja nuorisovaliokunnassa sekä ko. alueen aluetoimitsija.

Valiokunnan kokoonpanon (pj, varapj ja 12 jäsentä) päättää hallitus edustajakokouskaudeksi. Kokoonpanossa on huomioitu kattavasti eri alueet ja AKT:n edustamat ammattialat. Valiokunta kokoontuu keskimäärin 5 kertaa vuodessa kehittämään ja ideoimaan nuorisotoimintaa.

Liiton nuorisovaliokunnan tehtävät on päättänyt liiton hallitus ohjesäännössä, jonka mukaan nuorisovaliokunta suunnittelee, ideoi ja kehittää liiton nuorisotoimintaa sekä tekee näitä kysymyksiä koskevia esityksiä hallitukselle (ohjesääntö 11/2006).

Nimi, aluetoimistoalue:

Toni Jaakkola, pj, Kotka
Ville-Matti Amonsen, vpj, Rovaniemi
Atte Haapala, Joensuu
Iida Hyttinen, Helsinki
Jere Junkkari, Oulu
Heli Koivurinne, Helsinki
Mikko Markkanen, Vaasa
Aki Moilanen, Helsinki
Jarkko Mäkelä, Pori
Tommi Pasanen, Lahti
Anna Ralli, Helsinki
Markus Taipale, Tampere
Jesse Viita, Helsinki
Jani Virtanen, Turku

Rovaniemi Oulu Vaasa Joensuu Jyväskylä Kotka Lahti Helsinki Turku Tampere/ Pori


Päivitetty: 9.11.2022