Eesti keel


Tööelu mängureeglid


AKT - meie ametiühing

Auto- ja transpordiala töötajate liit AKT ry on 45 000 transpordiala professionaali huvisid kaitsev ametiliit. Liidu liikmeks võib saada iga autojuhtide, laadijate, transporditöötajate või nende aladega seonduvatel aladel - näiteks transpordifirmade autoremonditöökodade, tsisterni-, naftatranspordi-, terminali-, turismi- ja ekspediitorettevõtete või autokoolide töötajad – töötavate tööliste, teenistujate või iseseisvate ettevõtjate poolt moodustatud registreeritud ühing – ametiosakond.

AKT peab lepinguläbirääkimisi ja sõlmib kollektiivlepingud 18 eriala töötajate jaoks. Liidu peamiseks tegevusalaks on töötajate töö- ja palgatingimuste parandamine, töökaitse ja kvalifikatsiooni arendamine ning liikmete ühiskondliku positsiooni ja haridustaseme tõstmine.

Auto- ja Transporditöötajate Töötukassa liikmetel on töötuks jäämise korral õigus saada palgapõhist töötupäevaraha.

AKT on Soome Ametiühingute Keskorganisatsiooni SAK ry liikmesühing. AKT on ka üks SAK transpordiala nõukogusse kuuluvatest liikmesühingutest. Transpordiala nõukogusse kuuluvad kõik SAK transpordiala ametiühingud. AKT kuulub lisaks ka Transpordiala Ametiühingute Föderatsiooni KAF, kuhu peale SAKsse kuuluvate ametiliitude kuulub ka Soome teenistujate keskorganisatsiooni STTKsse kuuluvaid ametiühinguid.

AKT tegutseb aktiivselt ka rahvusvahelisel tasandil. AKT on Põhjamaade transporditöötajate Föderatsiooni (NTF) www.nordictransport.org, Euroopa transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) www.etf-europe.org, ja Rahvusvahelise Transporditöötajate Föderatsiooni (ITF) www.itfglobal.org liige.

Töösuhteküsimused

AKT usaldusisikud, ametiosakonnad, piirkonnabürood ja peakontori töötingimuste ja organisatsiooni osakond annavad liikmetele nõu ja abi töösuhte ning töötingimuste kollektiivlepingu tõlgendamist puudutavates küsimustes.

Kontakt


Päivitetty: 14.4.2023