AKT -vårt förbund

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry är en stark intresseorganisation för 45 000 yrkesmänniskor i transportbranschen. Var och en registrerad förening, s.k. fackavdelning, som består av arbetare, tjänsteman och yrkesutövare inom bil-, stuveri-, transportbranscherna och därmed jämförbara branscher, såsom transportaffärernas bilservicestationer och tankbils-, och oljeprodukts-, terminal-, turist-och olika speditionsbranscher, liksom trafikundervisningsbranschen, kan ansluta sig som medlem i förbundet. AKT:s branscher.

AKT förhandlar om och sluter kollektivavtal för 18 branscher. Till förbundets viktigaste uppgifter hör att förbättra medlemmarnas arbets- och lönevillkor, utveckla arbetarskyddet och yrkeskompetensen och höja medlemmarnas sociala status och bildningsnivå.

Medlemmarna i Transportbranschens Arbetslöshetskassa har rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.

AKT är medlemsförbund i Finlands Fackförbunds Centralorganisations FFC rf. Inom FFC är AKT ett av medlemsförbunden inom Transportbranschens delegation. Till delegationen hör alla transportförbund inom FFC. Dessutom är AKT medlem i Federationen för transportbranschens fackförbund KAF, en samarbetsorganisation för transportförbunden inom FFC och FTFC (STTK).

AKT verkar aktivt också på det internationella planet. AKT är medlem i Nordiska transportarbetarfederationen NTF: www.nordictransport.org , Europeiska transportarbetarfederationen ETF: www.etf-europe.org och Internationella transportarbetarfederationen ITF, www.itfglobal.org

Anställningsfrågor

AKT:s förtroendemän, fackavdelningar, disktriktskontor och huvudkontorets avtals- och organisationsavdelning ger medlemmarna råd och hjälp i frågor som gäller tolkningen av anställningen och kollektivavtalet. Kontakt


Päivitetty: 14.4.2023