Työelämätietoa

Työehtosopimukset ja palkkataulukot löydät Palkat ja työehdot -sivulta.

Työelämän pelisääntöjä säätelee työelämän lait, EU-asetukset ja direktiivit sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen solmimat työehtosopimukset. Tämän lisäksi työpaikoilla voi olla omia sopimuksia tai vakiintuneita käytäntöjä ja työsopimuksilla sovitut erityisehdot.

Työlainsäädäntö luo pohjan työntekijän asemalle, oikeuksille ja velvollisuuksille sekä työehdoille. Keskeisimpiä tällaisia lakeja ovat esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki.

Tämän lisäksi työntekijöiden asemaa työelämässä turvaavat työturvallisuuslain, yhdenvertaisuuslain ja yhteistoimintalain määräykset.

Lainsäädäntöön perustuvat myös eläkkeet ja työttömyysturva. Työelämän lainsäädännön kehittämisessä työmarkkinoiden työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöillä on keskeinen rooli maan hallituksen ohella (ns. kolmikantainen valmistelu). Yleensä AKT:n jäseniä tällä työmarkkinoiden sopimisen tasolla edustaa SAK. 

 


Päivitetty: 30.8.2023