AKT:n historia

AKT:n järjestölliset juuret yltävät viime vuosisadan alkuun, jolloin lokakuussa 1905 perustettiin Suomen Satamatyöntekijäin liitto. Aloite satamatyöntekijöiden oman ammattiliiton perustamisesta lähti useista ammattiosastoista lähes samanaikaisesti elokuussa 1905. Selkeimmän aloitteen teki Loviisan Valkon satamatyöntekijäin ammattiosasto. 

Mukana liiton perustamiskokouksessa 16.-18.10.1905 oli kolmentoista satamatyöntekijäin järjestön edustajat Helsingin silloisella Työväentalolla Yrjönkadulla.

Suomen ensimmäinen lakko

Vieläkin syvemmältä historiasta löytyy järjestäytynyttä kuljetustyöntekijöiden yhteistoimintaa. Ensimmäiset tiedot Suomen satamamiehistä ovat jo vuodelta 1491, yli 500 vuoden takaa.

Tuolloin Turun vetäjät ja kantajat ryhtyivät lakkoon, koska lukuisat Danzigista saapuneet Hansakauppiaat olisivat halunneet maksaa laivojen lastinpurkaukseen liittyvästä vetotyöstä vain puoli äyriä ruislästiltä. Vanha taksa oli yksi äyri lästiltä. Selkkaus kehittyi melko vakavaksi, mutta päättyi kuitenkin lopulta työntekijöiden voittoon, koska viranomaiset eivät halunneet muuttaa vetäjätaksaa työntekijöiden tappioksi. Tätä Turun satamaselkkausta pidetään Suomen ensimmäisenä lakkona.

SAL perustettiin 1948

Suomen Autoalantyöntekijäin Liitto SAL ry:n syntysanat lausuttiin 9.9.1948. Silloin käynnistyi toiminta kuljetusalan työntekijöiden etujen ajajana. Järjestäytynyttä toimintaa maantiekuljetusalalla oli ollut jo aiemminkin, mutta ei valtakunnallisella tasolla.

Jo liiton alkuvuosina käynnistyi kaikkien niiden sopimusten kehittäminen, jotka tänäkin päivänä muodostavat AKT:n sopimuskentän. Se on alkuvuosista tosin huomattavasti laajentunut.

Nykymuotoinen AKT syntyi 1970

Nykymuotoinen AKT syntyi vuonna 1970. SAL:n edustajakokouksen yhteydessä kokoontuivat myös Auto- ja Kuljetustyöväen Liiton (1960) sekä Suomen Satamatyöntekijäin liiton (1905) edustajat. Kokous päättyi kolmen liiton yhdistymiseen. Uusi liitto sai nimekseen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry AKT, nykyisin Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.


Päivitetty: 9.4.2021