Päivärahat

1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

Kotimaassa:
Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 18,90 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 41,70 euroa.
Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 51,00 euroa.

Ulkomailla:
Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 70,10 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 74,90 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 39,90 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 19,95 euroa.
 

6.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

Kotimaassa:
Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 17,60 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 38,70 euroa.
Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 48,00 euroa.

Ulkomailla:
Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 66,70 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 71,30 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 38,00 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 19,00 euroa.

 

1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 16,20 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 35,70 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 45,00 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 61,10 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 65,30 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 34,80 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 17,40 euroa.

 

1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 16,00 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 35,30 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 44,00 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 60,10 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 64,20 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 34,20 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 17,10 euroa.


1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien


Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 15,80 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 34,90 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 43,00 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 60,40 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 64,60 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 34,40 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 17,20 euroa.


1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien


Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 15,20 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 33,60 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 42,00 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 58,80 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 62,90 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 33,50 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 16,75 euroa.


1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 15,20 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 33,60 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 42,00 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 58,00 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 62,10 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 33,10 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 16,55 euroa.
 

1.2.2017 alkaen

Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 15,00 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 33,20 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 41,00 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 56,60 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 60,60 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 32,30 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 16,15 euroa.

 

1.2.2016 alkaen

Kotimaassa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 14,80 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 32,80 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 40,00 euroa.

Ulkomailla:

Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 56,40 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 60,40 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 32,20 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 16,10 euroa.

 

1.6.2015 alkaen

Kotimaassa:
Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana estynyt ruokailemasta asemapaikkakunnallaan, maksetaan osapäiväraha 14,40 euroa. Esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jaksoa kohti maksetaan 31,90 euroa. Jos vuorokausilepo vieraalla paikkakunnalla työnantajan määräyksestä ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettuna päivärahana 40,00 euroa.

Ulkomailla:
Jos työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 56,80 euroa vuorokautta kohti. Euroopan ulkopuolella ruoka- ja päiväraha on yhteensä 60,80 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, maksetaan vain ruokaraha 32,40 euroa vuorokautta kohti.

Jos oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan puolet ulkomaan ruokarahasta eli 16,20 euroa.

 


Päivitetty: 15.1.2024