Nuoren työntekijän muistilista

  • Pyri tekemään työsopimus aina kirjallisena, ja ota sopimuksesta yksi kappale itsellesi 
  • Ota selvää alasi työehtosopimuksesta ja tarkista, että palkkasi ja työehtosi ovat vähintään työehtosopimuksen mukaisia
  • Varmista, että työnantajalla on verokorttisi
  • Työsuhteeseen liittyvissä ongelmissa saat apua työpaikkasi luottamusmieheltä tai esim. AKT:n aluetoimitsijalta
  • Muista työaikakirjanpito
  • Työn päättyessä olet oikeutettu saamaan työ- ja palkkatodistuksen
  • Muista oikeutesi, mutta myös velvollisuutesi työelämässä
  • AKT:n opiskelijajäsenyys ei jatku automaattisesti siirtyessäsi työelämään. Töiden alkaessa liity Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin olet oikeutettu kaikkiin jäsenetuihin, ja mikä tärkeintä olet mukana parantamassa työehtojasi >  LIITY TÄSTÄ 

Työsopimus

Työntekijä ja työnantaja solmivat työsuhteen alussa työsopimuksen, jossa kirjataan keskeiset työsuhteen ehdot, kuten palkka, työsuhteenmuoto, työaika jne. Solmittu työsopimus ei saa olla alan työehtosopimusta heikompi. Jos työsopimuksessa on sovittu huonommin kuin työehtosopimuksessa, ei työsopimus ole siltä osin voimassa. Työsopimus saa kuitenkin aina olla parempi kuin työehtosopimus.

Työehtosopimus

Ammattiliiton ja työnantajaliiton neuvottelema sopimus kyseisen alan työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista

Luottamusmies

Ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden keskuudestaan valitsema työntekijöiden edustaja. Luottamusmies valvoo lain ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla.

Aluetoimitsija

Ammattiliiton työntekijä, joka hoitaa ja vastaa alueellisesta järjestäytymisestä ja edunvalvonnasta yhdessä luottamusmiesten ja ammattiosastojen kanssa. Hänen tehtäviin kuuluvat mm. jäsenten työsuhdeneuvonta ja auttaminen riitatilanteissa, ammattiosastojen toiminnan kehittäminen ja ohjaus sekä työelämätiedotus kouluilla. AKT:n aluetoimitsija-alueet

Työaikakirjanpito

Työntekijän työaikaa koskevien tietojen järjestelmällinen kirjaaminen. Näin voit seurata ja varmistua, että olet saanut sen palkan mikä sinulle kuuluu. Työaikakirjanpito on olennaisessa asemassa palkkaepäselvyyksien ratkaisemisessa. Työaikakirjanpitotaulukko sähköisenä jäsensivuilla

Verokortti

Verokorttiin on merkitty, kuinka paljon kunkin on maksettava veroa. Verokortti lähetetään yleensä kerran vuodessa jokaiselle. Verokortin saa myös verotoimistosta. Verokortti on toimitettava työnantajalle palkanmaksua varten. Verokortti on asiapaperi, jonka tietojen mukaan palkanmaksaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen verottajalle. Jos työnantajalle ei toimiteta verokorttia, palkasta menee veroa 60 %. Verokortti annetaan erikseen pää- ja sivutoimea varten. Kortissa on useimmiten kaksi prosenttilukua, perus- ja lisäprosentti. Kortissa on tuloraja, jonka ylittävät tulot verotetaan lisäprosentilla

Työtodistus

Työtodistus on todistus tehdystä työstä ja kun työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada työnantajalta työtodistus. Mikäli työnantaja ei anna heti työtodistusta, kannattaa sellainen vaatia. Työtodistus on asiakirja työkokemuksesta, joka on tavallisesti osoitettava seuraavaan työsuhteeseen pyrittäessä.

Palkkatodistus

Palkkatodistuksessa on yleensä eriteltynä edellisen vuoden palkka, kuluvan vuoden palkka sekä viimeisen palkanmaksukauden palkka. Palkkatodistusta tarvitaan esimerkiksi työttömyyden alkaessa. Sen perusteella lasketaan ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen suuruus.


Päivitetty: 18.6.2021