TOT-raportit

Kuolemaan johtaneiden tapaturmien tutkinta (TOT-raportit)

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinta (TOT) perustuu työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. TOT-raportteja voidaan hyödyntää työpaikoilla mm. seuraavilla tavoilla:

  • kaikki raportit käsitellään työnjohdon palavereissa, työmaan viikkopalaverissa tms. linjajohdon yhteisissä tilaisuuksissa
  • raportit käsitellään työsuojelutoimikunnassa
  • raportit liitetään työnopastusmateriaalin joukkoon tai esimerkiksi koneen tai laitteen käyttöohjeisiin
  • raportteja voidaan käyttää hyödyksi koulutustilaisuuksissa
  • raporttien perusteella laaditaan ohjeita, tiedotteita, juttuja henkilöstölehteen tai sisäiseen tiedotteeseen, tietoiskuja ilmoitustauluille jne.
  • raportit toimitetaan suunnittelijoille, laitevalmistajille ja alihankkijoille, joiden toiminnalla on merkitystä tapaturmien torjunnassa

TOT-raportit tästä linkistä


Päivitetty: 19.4.2021