Luottamusmiesvaalit

Luottamusmiesvaaliohjeet

Luottamusmiesvalintakaavake (pdf)

Vaaliasiakirjat (word ja pdf)
•    kokouskutsu
•    ilmoitus pidettävästä vaalista
•    ilmoitus työsuojeluvaltuutettujen valinnoista
•    ilmoitus vaalin tuloksesta
•    ilmoitus valintojen vahvistamisesta
•    vaalitoimikunnan pöytäkirja
•    äänestyslippu


Päivitetty: 1.11.2022