Luottamusmiestoiminta

Luottamusmies

Mitä tarkoittaa?

Luottamusmies on AKT:laisten työntekijöiden edustaja, joka neuvottelee työnantajan kanssa työpaikan asioista ja valvoo työehtosopimuksen sekä työlainsäädännön toteutumista työpaikalla.

Luottamusmieskausi

Luottamusmieskausi kestää parittoman vuoden ensimmäisestä päivästä parillisen vuoden viimeiseen päivään (esim. 1.1.2021 – 31.12.2022).

Työpaikallani ei ole luottamusmiestä

Keskustele työpaikkasi muiden jäsenten kanssa, ja pohtikaa, olisiko jostain teistä luottamusmieheksi. Liiton toimitsijoilta saatte tietoa ja ohjeita vaalien järjestämiseen ja muuhun tarpeelliseen. Aluetoimistojen yhteystiedot

Kuka voidaan valita?

Luottamusmiehenä voi toimia kuka tahansa työsuhteessa työnantajaansa oleva AKT:n jäsen, joka on EU- tai ETA-kansalainen (esimies ja töiden järjestelijä ei voi toimia luottamusmiehenä).

Ketkä valitsevat?

Luottamusmiesvaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki kyseisen liiton jäsenet, jotka työskentelevät samalla työpaikalla. Vaaliohjeet löydät tästä.

Suoja

Luottamusmiehellä on työehtosopimuksen ja työsopimuslain perusteella korotettu irtisanomissuoja, joka koskee myös luottamusmiesvaaliehdokkaita vaaliprosessin ajan. 

Koulutus

AKT järjestää luottamusmiehille koulutusta, jotka kuuluvat työnantajan tuen piiriin. Lue lisää koulutuksista.


Lisätietoja luottamusmiesten extranetistä

Luottamusmiesvaalit

 


Päivitetty: 28.6.2024