Hallinto

AKT:ssa ylintä päätösvaltaa käyttää joka neljäs vuosi kokoontuva edustajakokous; seuraavan kerran vuonna 2026. Edustajakokouksen välillä ylin päättävä elin on vähintään kahdesti vuodessa kokoontuva valtuusto, johon kuuluu 42 edustajakokouksen valitsemaa jäsentä. Liiton käytännön toimintaa johtaa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kokoontuva 21-jäseninen hallitus. Hallitukselle asioita valmistelee työvaliokunta.

Hallitus on nimennyt avukseen edunvalvontaa varten 17 ammattialajaostoa. Jaostot valmistelevat alansa kehittämiseen ja erityisesti työehtosopimusneuvotteluihin liittyviä asioita.

 

 


Päivitetty: 23.4.2024