Palkankorotukset

2019

Kuukausipalkat 1.2.2019 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.2.2019 >>

Palkkoja korotetaan 1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka on 26 €.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.2.2019 alkaen
Yksintyöskentelylisä 50 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 57 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,43 €

2018

Kuukausipalkat 1.10.2018 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2018 >>

Kuukausipalkat 1.2.2018 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.2.2018 >>

Palkkoja korotetaan 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, joka on 33 €.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.2.2018 alkaen
Yksintyöskentelylisä 49 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 56 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,33 €

2017

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2017 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,15 %.

Kuukausipalkat 1.10.2017 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.10.2017 >>

Sopimuskausi 1.5.2014 - 31.1.2017

2016

Yleiskorotus

Voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2016 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta 15 euroa, kuitenkin vähintään 0,39 %.

Kuukausipalkat 1.3.2016 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.3.2016 >>

2015

Kuukausipalkat 1.9.2015 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.9.2015 >>

2014

Kuukausipalkat 1.9.2014 >>
Kaksiviikkoisjaksopalkat 1.9.2014 >>


Sopimuskausi 1.4.2012 - 30.4.2014

Vuosi 2013

Automiesten palkkoja korotetaan 1.5.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,9 %.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.5.2013 alkaen
Yksintyöskentelylisä 47 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 54 senttiä.
Suojapukukorvaus 9,10 €

Kuukausipalkat alkaen 1.5.2013 >>
Kaksiviikkoispalkat 1.5.2013 >>

Vuosi 2012

Palkkoja korotetaan 1.4.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,4 %.

Taulukkopalkkoja ja euro-/senttimääräisiä lisiä korotetaan samasta ajankohdasta lukien yleiskorotuksen määrällä.

Lisät 1.4.2012 alkaen
Yksintyöskentelylisä 46 senttiä.
Pakaste -ja karja-autonkuljetuslisä 53 senttiä.
Suojapukukorvaus 8,93 €

Kuukausipalkat 1.4.2012 >>
Kaksiviikkoispalkat 1.4.2012 >>

Kertakorvaus

1.4.2012 tai välittömästi sen jälkeen alkavan palkanmaksun yhteydessä suoritetaan täyttä työaikaa tekeville automiehille erillinen 150 euron suuruinen kertakorvaus.

Mikäli työntekijä on 1.4.2012 palkattomalla vapaalla, suoritetaan kertakorvaus työhön paluun jälkeen lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä edellyttäen, että työhön paluu tapahtuu sopimuskauden aikana.

Osa-aikaiselle automiehelle suoritettavan kertakorvauksen suuruus on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä työaikaa alempi. Työajan vaihdellessa vähäistä olennaisemmassa määrin lasketaan osa-aikaisen automiehen työajaksi kertakorvauksen maksamista edeltäneen kolmen kuukauden keskimääräinen työaika.

Kertakorvaus maksetaan vain niille automiehille, joiden työsuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kolme kuukautta ennen huhtikuun palkanmaksupäivää.