Palkankorotukset

2019

Liikenneopettajien ja toimistotyöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus kuukausipalkkaisilla on 34 € ja tuntipalkkaisilla 22 senttiä.

Taulukkopalkkoihin tehdään yleiskorotuksen lisäksi 0,15 % suuruinen korotus.

Taulukkopalkat 1.2.2019 >>

2018

Liikenneopettajien ja toimistotyöntekijöiden palkkoja korotetaan 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus kuukausipalkkaisilla on 43 € ja tuntipalkkaisilla 28 senttiä.

Taulukkopalkat 1.2.2018 >>

2017

Ei palkankorotuksia.

Sopimuskausi 1.5.2014 - 31.1.2017

Vuosi 2016

Yksilöllisiä kokoaikaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.3.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 14,67 euroa, kuitenkin vähintään 0,39 %.

Taulukkopalkat 1.3.2016 >

Vuosi 2015

Taulukkopalkat 1.9.2015 >>

Vuosi 2014

Taulukkopalkat 1.9.2014 >>
 


Sopimuskausi 1.4.2012 - 30.4.2014 (raamiratkaisu)

Vuosi 2012

1.4.2012

  Yleiskorotus ja taulukkokorotus
Liikenneopettajat 63 euroa, vähintään 2,4 %
Toimistotyöntekijät 57 euroa, vähintään 2,4 %


Kertaerä huhtikuu 2012

Liikenneopettajille ja toimistotyöntekijöille maksetaan huhtikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 3 kuukautta ennen maksamisajankohtaa. Osa-aikaiselle työntekijälle maksettava summa lasketaan osa-aikaisen ja kokoaikaisen työaikojen suhteessa.

Tuntipalkkaisen työaika määräytyy 6 kk:n keskimääräisen työajan mukaan tai jos työsuhde on sitä lyhyempi keskimääräisenä tältä lyhyemmältä ajalta.

Taulukkopalkat 1.4.2012 >>


Vuosi 2013

1.5.2013

  Yleiskorotus ja taulukkokorotus
Liikenneopettajat 50 euroa, vähintään 1,9 %
Toimistotyöntekijät 45 euroa, vähintään 1,9 %


Taulukkopalkat 1.5.2013 >>