Koulutus

Liiton jäsenenä sinulla on mahdollisuus liiton järjestämään ja tukemaan monipuoliseen koulutukseen joko liiton omilla kursseilla tai Kiljavan Opiston kursseilla. AKT:n ammattiosastot yhdessä liiton kanssa järjestävät monenlaista koulutusta jäsenilleen. Koulutuksen aihealueina ovat muun muassa eri alojen työehtosopimukset, työ- ja vuosilomalainsäädäntö, kuorman sitomista koskevat määräykset, sekä ajo- ja lepoaikasäännökset. Liitto tukee myös Työväen TSL:n (Työväen Sivistysliitto) monia kursseja, joilla voi parantaa vaikkapa omaa kirjoitus- tai puhetaitoaan. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille löytyvät omat koulutuspolkunsa, kuten myös ammattiosastojen toimikuntien jäsenille. Koulutukset ovat jäsenille maksuttomia.

 

KOULUTUSOPAS 2021       KURSSIHAKEMUS


Työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit 2021

AKT-ALT
AKT-PALTA-Kaupan Liitto
Maili-PALTA


Päivitetty: 22.12.2020