Kuukauden kurssivinkki

Yksityisyyden suoja ja työelämä (yleinen) AKT-ALT- sopimuskurssi 27.-28.10.

Kurssin tavoitteena on antaa valmiuksia hoitaa yksityisyyden suojaan ja henkilötietoihin liittyvät asiat käytännössä yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Avainsisältöjä mm: henkilötietojen  käsittelyn yleiset edellytykset ja sääntely (mm. GDPR), tarpeelliset henkilötiedot (työsuhteen kannalta), terveydentilatietojen käsittely, päihdetestaus ja muut henkilötestit, tekninen valvonta, tietoverkon käyttö ja valvonta, sosiaalinen media sekä työpaikan yhteistoiminta ja henkilöstön edustajan rooli tietosuoja-asioissa.

 

Kurssihakemus >>


Päivitetty: 2.9.2020