Kuukauden kurssivinkki

Työoikeuden täydennyskurssi (yleinen) AKT-ALT- sopimuskurssi 2.-6.9.

Kohderyhmänä ovat työoikeuden peruskurssin käyneet. Kurssin tavoitteena on syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja ja taitoja sekä antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen työpaikalla. Avainsisältöjä: työehtosopimusoikeus, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuusvastuut, ulkopuolisen työvoiman käyttö, työelämän tietosuoja työrikokset sekä työoikeuden ajankohtaiset teemat ja tuoreimmat oikeustapaukset.

Kurssihakemus >>