Arbetslöshetskassan


Medlemmar i Transportbranschens Arbetslöshetskassa är de arbetstagare som arbetar inom Transportbranschens Arbetarförbund, AKT rf:s och Finlands Sjömans Union FSU rf:s avtalsbranscher. Medlemmarna är indelade i 134 ombudsdistrikt (avdelningar) runtom i landet.

Läsa mera >>