Osaston kevätkokoukset 2021

Osaston säännöt 4 § Kokoukset

Kevätkokous kokoontuu toimikunnan kutsusta kevätkokoukseen helmi-huhtikuussa.
Kokous kutsutaan koolle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. 

Osaston säännöt 6 § Toiminnantarkastus tai tilintarkastus

Päättyneen tilikauden (2020) tilit on toimitettava tarkastettavaksi.
Tarkastuksesta on tarkastajien annettava lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

AKT:n ammattiosastot ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka vastaavat itse omista asioistaan

Koronaepidemia on vaikeuttanut ammattiosastojen toimintaa monin eri tavoin. Valtioneuvosto ja eri viranomaiset ovat antaneet suosituksia ja määräyksiä kokoontumisten suhteen. Osastojen tilanne vaihtelee, riippuen millä alueella Suomea osasto toimii. Osastot voivat tarkistaa oman osastonsa/alueensa suositukset kokoontumisista ja niihin liittyvistä järjestelyistä täältä https://www.akt.fi/tietoakoronasta/koulutusjatapahtumat/ohjeet-kokouksiin/. Tältä sivulta löydät myös päivitetyt linkit AVI:n, sekä oman paikkakunnan tilanteeseen.

Lisäksi:

Yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen kesäkuun 2021 loppuun asti.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200677

Yhdistys voi edellyttää ennakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoittautumisen määräpäivä on enintään 2 viikkoa ennen kokousta.

(lähde: Oikeusministeriö)


Päivitetty: 5.3.2021