Lomautukset ja työttömyysturva

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset jatkuvat 30.11.2021 saakka 

Eduskunta on hyväksynyt koronaepidemian vuoksi työttömyysturvaan tehtyjen poikkeuslakien jatkoa. Poikkeuslakien jatkamisen tarkoituksena on helpottaa etuudenhakijan asemaa.

Korotettu suojaosa

Suojaosan korotus tarkoittaa, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa kuukaudessa ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan. 500 ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Ilman korotusta suojaosan suuruus on 300 euroa kuukaudessa.

Lakimuutoksen myötä 500 euron suojaosa on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.11.2021. Suojaosa on 300 euroa 1.12.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustuksen matka-aika jatkossakin kaksi tuntia

Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 726-1045 euroa kuukaudessa ja avustusta maksetaan enintään kahden kuukauden ajalle.

Liikkuvuusavustuksen edestakaista työmatkaedellytystä on lyhennetty väliaikaisella lakimuutoksella kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut kaksi tuntia jo aiemmin. Kahden tunnin työmatkaedellytys täyttyy, kun yhdensuuntainen työmatka on yli tunnin.

Lakimuutoksen myötä liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.11.2021.  Jos työsuhde alkaa 1.12.2021 tai sen jälkeen, työmatkaedellytys on jälleen kolme tuntia.

Muutokset TE-toimistojen toimintaan 31.12.2021 saakka

Eduskunta on hyväksynyt myös poikkeuslain, jonka mukaan lomautettujen opintojen sivu- ja päätoimisuutta ei tutkita TE-toimistossa 31.12.2021 saakka. Näillä näkymin opintojen sivu- ja päätoimisuus tutkitaan ja päätoimiset opinnot estävät työttömyysturvan saamisen jälleen ensi vuoden alusta alkaen.


Lisätietoja 

Kuljetusalan Työttömyyskassa

Lomautetun työttömyysturva/Tyj: https://www.tyj.fi/jos-jaat-tyottomaksi/lomautetun-tyottomyysturva/ 

Tyj/UKK lomautukset ja korona: https://www.tyj.fi/usein-kysyttya-lomautuksista-ja-koronasta/  

 

 


Päivitetty: 15.10.2021