AKT:n hallitus sanoi ei TES-heikennyksille

24.6.2021

AKT:n hallitus on käsitellyt 23.6. PALTA:n esittämän työehtosopimuspöytäkirjan koskien Finnairilla noudatettavia työehtoja, jossa olisi annettu pääluottamusmiehelle valtuudet sopia määräajaksi paikallisesti TES:in kohdista 8.7 Erillinen tuntikorvaus ja 12 Välilaskuttomat aikaero- ja kaukolennot, joiden suunniteltu työaika on vähintään 12 h. Matkustamohenkilöstöjaosto teki asiasta hallitukselle esityksen pöytäkirjan hyväksymisen puolesta (jaosto ei ollut esityksestä yksimielinen).

Jaoston puheenjohtaja esitteli pöytäkirjan hallitukselle perusteluineen. AKT:n hallitus kävi pöytäkirjasta pitkän keskustelun ja hylkäsi esityksen.

- Koemme erikoisena Finnairin tavan lähestyä työntekijöitä. Osalle toistaiseksi voimassa olevalla lomautuksella oleville työntekijöille tarjottaisiin mahdollisuutta tulla takaisin töihin, mutta heidän pitäisi heikentää palkka- ja työehtoja sen takia. Finnair on saanut mittavat tuet valtiolta tämän koronapandemian aikana, joten tuntuu kummalliselta, että pitää vielä tulla työntekijöidenkin palkkapussille, toteaa AKT:n vt. puheenjohtaja Pekka Lehtonen.

AKT:n tärkeänä tehtävänä on sääntöjenkin mukaan parantaa jäsentensä työ- ja palkkaehtoja, ei heikentää niitä. Uskomme, että yhdessä sovittu olemassa oleva työehtosopimus antaa riittävät mahdollisuudet toisin sopimiseen paikallisesti kaikille osapuolille riittävällä tavalla. 

- Emme siis ole kieltäneet paikallista sopimista missään vaiheessa, kunhan se tehdään työehtosopimuksen sallimissa rajoissa, kiteyttää AKT:n 2. varapuheenjohtaja Harri Pasanen. 


Päivitetty: 24.6.2021