AKT XVII − Tekoja huomisen puolesta

16.6.2018

AKT:n XVII edustajakokous tuomitsee jyrkästi hallituksen esityksen, joka tähtää irtisanomisperusteiden heikentämiseen alle 30-vuotiaiden osalta. Esitys on paitsi epäreilu, myös ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa.

AKT:n edustajakokous vetoaa koko ay-liikkeeseen, jotta se asettuisi voimakkaammin nuorten puolelle ja pysäyttää pyrkimykset − niin tässä kuin muissakin asioissa − heikentää nuorten asemaa työelämässä.

Kysymys on myös koko ammattiyhdistysliikkeen uskottavuudesta. Mikäli emme pidä huolta nuorista, emme voi myöskään odottaa heidän suurella innolla liittyvän meihin.

Yhtä tärkeää on torjua myös elinkeinoelämän ja hallituksen ajamat muut työelämän heikennykset, kuten nollatuntisopimukset ja irtisanomissuojan heikennykset alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

AKT katsoo, että digitalisaation aiheuttaman tehokkuuden kasvun tulee näkyä myös työntekijöiden palkassa ja lisääntyvänä vapaa-aikana. Kuudes lomaviikko ja palkan ostovoiman nostaminen ovat realistisia digiajan tavoitteita.

Hyvän tulevaisuuden rakentaminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa järjestöä ja yhteistyötä. Positiivinen asia tällä saralla on viiden kuljetusalan ammattiliiton perustama Kuljetusliitot KL ry. Se vahvistaa kuljetusliittoperhettä ja avaa hyviä näkymiä myös kuljetusliittojen yhteistyölle ja antaa lisää voimaa jäsenten etujen ajamiseen.

 


Päivitetty: 5.6.2019