Containersteve 190 000 euron korvauksiin yt-lain rikkomisesta

30.1.2015

Containersteve 190 000 euron korvauksiin yt-lain rikkomisesta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut ahtausyritys Containersteve Oy Ab:n 190 000 euron korvauksiin yhteistoimintalain rikkomisesta. Oikeudenkäyntikuluineen yritykselle tuli maksettavaa oli 200 000 euroa.

Kotkan Mussalon satamassa toiminut ahtausyritys Containersteve Oy Ab aloitti yhteistoimintaneuvottelut 2.12.2011. Ne päättyivät 13.1.2012. Yt-neuvottelujen päätteeksi yritys irtisanoi 18 ahtaajaa ja yhden toimihenkilön. Irtisanotuilla oli pääosin pitkiä, jopa 15 vuotta kestäneitä, työsuhteita.

Yhteistoimintaneuvottelujen aikana Containersteve myi kaksi konttinosturia ulkopuoliselle yhtiölle.

Helsingin käräjäoikeuden mukaan nostureiden myynti kaksi viikkoa yt-neuvottelujen aloittamisen jälkeen kertoo siitä, että yhtiö oli tehnyt päätöksen konttiahtaustoiminnan lopettamisesta Mussalossa jo ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Näin olleen Containersteve rikkoi yhteistoimintalain 8. luvun mukaista neuvotteluvelvoitetta.

Oikeuden mielestä yrityksen menettely on ollut vähintäänkin huolimatonta. Oikeus muistuttaa, että yhtiön koko ja sen asema osana suurempaa konsernia olisi edellyttänyt asiantuntemusta neuvotteluvelvoitteen asianmukaiseksi täyttämiseksi.

Käräjäoikeus tuomitsi Containersteven maksamaan kaikille irtisanotuille 10 000 euron korvauksen. Kaikkiaan yritys joutuu korvaamaan 190 000 euroa.

Lisäksi yritys tuomittiin korvaamaan irtisanottujen oikeudenkäyntikuluja runsaat 12 000 euroa. Omiksi oikeudenkäyntikuluikseen yritys ilmoitti yli 19 000 euroa. Näin maksettavaa kertyi yhteensä runsaat 200 000 euroa.


Päivitetty: 5.6.2019