ETFn tutkimus paljastaa, että kuljetusalalla naistyöntekijät kohtaavat runsaasti väkivaltaa ja häirintää

5.10.2017

European Transport Workers’ Federation (ETF) on tutkinut työssä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää. Tutkimus paljastaa, että kuljetusalan ammateissa naisiin kohdistuu runsaasti väkivaltaa, ahdistelua, häirintää ja uhkaavaa käytöstä. 

Tutkimus on ensimmäinen laatuaan ja perustuu yli 1400 eurooppalaisen kuljetusalan naistyöntekijän vastauksiin kysyttäessä heidän kokemuksiaan fyysisestä, seksuaalisesta ja henkisestä väkivallasta työpaikalla. 

Tutkimuksen mukaan mm.:
63% vastaajista on hiljattain joutunut ainakin yhden kerran väkivallan kohteeksi
25% vastaajista on sitä mieltä, että naisiin kohdistuva väkivalta on säännöllistä kuljetusalalla
26 % on sitä mieltä, että häirintä ”kuuluu toimenkuvaan” kuljetusalalla

Tutkimus ”Violence against women at work in transport” >>