JHL:n Eloranta vetää keskusjärjestöhanketta

12.3.2015

Uuden keskusjärjestön perustamishankkeen valmistelutyötä koordinoivan ohjausryhmän puheenjohtajaksi on valittu Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Vakuutusväen Liiton VvL:n puheenjohtaja Liisa Halme ja Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari.
 
Eloranta tähdentää, että uuden keskusjärjestön edunvalvonnan yksi keskeisistä tavoitteista on taata laadukkaan koulutuksen saatavuus kaikille palkansaajaryhmille koulutuksen kaikilla tasolla.
 
- Koulutuksesta säästäminen on varastamista tulevaisuudelta. Suomi menestyy, kun väestö on koulutettua. Myös poliittisten päättäjien on arvostettava tätä kilpailukykymme kivijalkaa, ohjausryhmä linjaa kannanotossaan.
 
Ryhmä muistuttaa myös, että ammatillista koulutusta on pikaisesti kehitettävä vastaamaan yritysten ja työelämän muuttuvia tarpeita. Muun muassa tiedekorkeakouluja ja työelämälähtöisiä ammattikorkeakouluja on vahvistettava omilla vahvuusalueillaan. Nuorten ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta leikkaaminen puolestaan johtaa ennen pitkää pulaan osaavasta työvoimasta.
 
- Työelämässä ei enää menestytä vain peruskoulutuksella, yhdellä tutkinnolla tai kapealla asiantuntija- ja huippuosaamisella. Kaikissa ammateissa ja tehtävissä tarvitaan muutoksiin vastaavaa lisä- ja uudelleenkoulutusta, ryhmä painottaa.
 
Ohjausryhmä valitsi keskusjärjestöhankkeen tulevaisuus- ja strategiatyöryhmän puheenjohtajaksi Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäen. Kuljetusliittoja työryhmässä edustajaa Veturimiesten liiton puheenjohtaja Risto Elonen. Projektipäällikkö hankkeelle valitaan viimeistään huhtikuussa. 
 
Uuden keskusjärjestön selvitystyöhön on tähän mennessä ilmoittautunut 48 liittoa.
 
Järjestön tavoitteena on vahvistaa palkansaajien ja yksinyrittäjien taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 
 
Järjestö on poliittisesti sitoutumaton ja ottaa vastuulleen lakkautettavien keskusjärjestöjen tehtävät. Uusi keskusjärjestö ei heikennä ammattiliittojen itsenäistä asemaa työehtosopimusosapuolena.

 


Päivitetty: 5.6.2019