Palkankorotusten soveltamisneuvottelut

16.1.2018


AKT ry:n hallitus on 12.1.2018 hyväksynyt vuoden 2018 palkankorotusten soveltamisneuvottelujen neuvottelutulokset kaikkien sopimusalojen osalta.

Palkkoja korotetaan 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,4 prosenttia. Yleiskorotusprosenttia käytetään kunkin sopimusalan allekirjoituspöytäkirjassa sovitulla tavalla.

Lisätietoja antavat keskustoimiston sopimusalavastaavat toimitsijat.

Palkkataulukot julkaistaan mahdollisimman pian.