Suomeen liikennöi säännöllisesti mukavuuslippulaivoja

16.9.2020

Olisi hyvä, että mukavuuslippulaivoihin kiinnitettäisiin huomiota myös päättäjätasolla. Suomen satamiin saapuu ympäri vuoden aluksia, joilla poljetaan työehtoja.

Kesällä kohistiin ukrainalaisista marjanpoimijoista. Raumalle saarrettiin syyskuussa Panaman lipun alla purjehtiva M/s ES Venus -laiva. Miehistöä kohdeltiin huonosti ja heillä oli yli 70 000 US dollarin palkkasaatavat. Rahtialuksella oli 21 hengen miehistö, josta puolet kiinan ja puolet myanmarin kansalaisia. Kuusi miehistön jäsentä halusi laivalta pois poliisin turvatessa operaatiota.

Suomesta kuljetetaan tavaraa säännöllisesti mukavuuslippulaivoilla, joilla työntekijöitä ei aina kohdella hyvin. Kansainvälinen Kuljetustyöntekijöiden federaatio (ITF) on määritellyt 35 eri valtion lipun alla purjehtivat alukset mukavuuslippulaivoiksi. Niitä ovat esimerkiksi Antiqua ja Barbuda, Bahama, Belize, Bermuda, Gibraltar ja Panama, jonka lipun alla purjehtii myös M/s ES Venus.

Mukavuusliput sijaitsevat pitkälti eksoottisilla saarilla ja valtioissa, jotka ovat tunnettuja veroparatiiseja. Verotus on huokeampaa tai olematonta, esiintyy veronkiertoa. Mukavuuslippulaivat vievät markkinoita rehellisiltä toimijoilta. Esimerkiksi suomalaisen aluksen on mahdotonta kilpailla kustannuksissa mukavuuslippulaivaa vastaan.

Mukavuuslippualuksilla harjoitetaan ”paikallista sopimista”. Miehistö palkataan halvan työvoiman maista, joissa heillä ei ole turvanaan aitoa ammattiliittoa. Työsuhteen ehdot saatetaan sopia pelkillä henkilökohtaisilla työsopimuksilla tai niin sanottujen keltaisten ammattiliittojen (yellow unions) ”työehtosopimuksilla”, eli käytännössä työnantajien omien liittojen sopimuksilla.

Mukavuuslippulaivoilla työskentelevien merimiesten aito turva on kansainvälinen ITF tarkastajien verkosto. 140 ITF tarkastajaa 125 eri satamassa ympäri maailman tarkastavat, että mukavuuslippualuksiksi määriteltyjen alusten työntekijöiden palkat ja työehdot ovat kunnossa. Työ ei ole helppoa. Mukavuuslippulaivat saattavat kiertää kaukaa niitä satamia, jossa ne epäilevät olevan mahdollisia tarkastuksia tiedossa. Helpointa on vierailla köyhien valtioiden satamissa.

ITF perusti mukavuuslippulaivakampanjan (flags of convenience, eli FOC campaign) Oslossa vuonna 1948. Yli 70 vuotta sitten perustetun kampanjan idea oli korjata pikaisesti maailman merten työehto-ongelmat. Toisin kävi. Myös Suomeen liikennöi säännöllisesti mukavuuslippulaivoja.

Suomessa mukavuuslippukampanjaa johtaa koordinaatiotyöryhmä, jossa ovat edustettuna Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Suomen Merimies-Unioni, Suomen Laivanpäällystöliitto ja Suomen Konepäällystöliitto.

Teksti: Saana Lamminsivu


Päivitetty: 28.9.2020