Teollisuuden palkansaajien hallitus keskusteli UPM:stä

11.11.2021

Teollisuuden palkansaajien hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen Helsingissä 10.11.2021. Kokouksessa käytiin huolestunutta keskustelua työmarkkinatilanteesta ja erityisesti UPM:n toiminnasta. Hallitus päätti seuraavasta kannanotosta:

Hallitus

  1. toteaa työmarkkinatilanteen yleisesti huolestuttavaksi,
  2. kokee UPM:n työmarkkinahäiriköinnin kohdistuvan sekä sen vakiintuneita sopimuskumppaneita että koko sopimusyhteiskuntaa vastaan,
  3. vetoaa UPM:ään sopimusyhteiskunnan vahvistamiseksi ja sopimusratkaisujen syntymiseksi ja toteaa lähestyneensä asiassa kirjeitse UPM hallitusta ja johtoa sekä
  4. on huolissaan, että UPM:n työmarkkinahäiriköinti voi johtaa laajoihin markkinahäiriöihin tulevan talven aikana.


Päivitetty: 11.11.2021