TP valmistelee koordinoitua liittokierrosta

15.1.2016


Teollisuuden palkansaajat TP valmistautuu koordinoimaan mahdollisen työmarkkinoiden liittokierroksen palkkaratkaisua. TP edustaa teollisuudessa ja sitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä palkansaajia.

TP:n mukaan mahdollisen liittokierroksen toteutuessa sille jää luontevasti tehtävä valmistella palkansaajien osalta teollisuusvetoista palkanmuodostusmallia. Lähtökohtana on tiivis neuvottelukoordinaatio yli järjestö- ja työehtosopimusrajojen, jonka pohjalta ammattiliitot neuvottelevat ja sopivat omat työehtosopimuksensa.

TP:n mukaan palkanmuodostusmallia rakennettaessa on käytävä kattavasti keskustelua myös muiden sektoreiden palkansaajajärjestöjen kanssa.

Neuvottelukoordinaation lisäksi TP on valmistelemassa myös yhteistä järjestöllistä toimintavalmiutta.

TP:n suurimpia jäsenliittoja ovat Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, TEK, TEAM ja AKT.

 


Päivitetty: 5.6.2019