Shell Aviation Finlandin tuomittiin tessin vastaisesta vuokratyövoiman käytöstä

9.2.2016

Pitkässä kiistassa vuokratyövoiman käytöstä lentokoneiden tankkauksessa on saatu työtuomioistuimen päätös. Työtuomioistuin tuomitsi Shell Aviation Finland Oy:n 3 000 euron hyvityssakkoon AKT:lle työehtosopimuksen tietoisesta rikkomisesta.

Öljytuote ry tuomittiin 4 000 euron hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Ratkaisua pitkitti se, että työtuomioistuin haki kiistaan EU-tuomioistuimen päätöksen.

- Tämä on ollut pitkä prosessi. Kiista alkoi jo vuonna 2008. Niin viime keväänä saatu EU-tuomioistuimen ratkaisu kuin nyt työtuomioistuimen tuomio ovat isoja periaatteellisia ratkaisuja, jotka heijastelevat vuokratyövoiman käyttöön laajemminkin, arvioi AKT:n palkkasihteeri Jari Semi joka on ollut mukana oikeusprosessissa alusta lähtien.

Kiista lähti Shell Aviation Finlandin käyttäessä vuokratyövoimaa jatkuvasti vakituisten ilmailuhuoltomiesten rinnalla lentokoneiden tankkauksessa Vantaan lentokentällä. Työtuomioistuin totesikin, ettei työnantaja rajoittanut vuokratyön käyttöä työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla.

Ennen päätöstään työtuomioistuin pyysi asiassa ennakkoratkaisun EU-tuomioistuimesta. Viime maaliskuussa antamassaan päätöksessä EU-tuomioistuin totesi, että vuokratyövoiman käytön rajoittaminen työehtosopimuksella on hyväksyttävää. Tuomion mukaan yleissitovan työehtosopimuksen kielto käyttää vuokratyövoimaa pysyväisluonteisen vakituisen henkilökunnan rinnalla ei ole EU:n vuokratyödirektiivin vastainen.

SAK:n ja ammattiliittojen EU-edunvalvontaprojektin lakimies Jari Hellsten piti EU-tuomioistuimen ratkaisua merkittävänä koko Euroopan kannalta. Hellstenin mukaan tuomio merkitsi sitä, ettei EU:n perusoikeuksiin kuuluvaa työmarkkinaosapuolten neuvotteluoikeutta voi rajoittaa vuokratyödirektiivillä. Hellsten edusti AKT:tä EU-tuomioistuimessa.

AKT:n solmima yleissitova säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimus rajaa vuokratyövoiman käytön muun muassa työhuippujen tasaamiseen. Samanlainen rajaus on monissa muissakin SAK:laisten liittojen työehtosopimuksissa. Rajaus perustuu SAK:n ja EK:n väliseen yleissopimukseen.

Työtuomioistuimen mukaan Shell Aviation Finland on työehtosopimuksen vastaisesti jatkuvasti ja keskeytyksettä käyttänyt vuokratyövoimaa suorittamaan samoja töitä kuin yhtiön omatkin työtekijät tekevät. Shell Aviation Finland tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa 3 000 euroa työehtosopimuksen tietoisesta rikkomisesta.

Öljytuote ry tuomittiin 4 000 euron hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. Lisäksi Shell Aviation Finland ja Öljytuote joutuvat korvaamaan AKT:n oikeudenkäyntikuluja 16 340 euroa.  Omiksi oikeudenkäyntikuluikseen ne ilmoittivat 44 700 euroa.

 


Päivitetty: 5.6.2019