AKT moittii Finnairin alihankintoja ja lomautuksia

4.5.2020

AKT on huolissaan siitä, että osa hallituksen yrityksille suuntaamista tuista ohjautuu väärille urille.

AKT on lähestynyt eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle kirjelmällä. Siinä todetaan, että maan hallitus on koronakriisin aikana viisaasti lähtenyt elvyttämään taloutta ja ohjannut valtiota ottamaan vastaan kriisin pahimmat iskut. AKT kantaa huolta kuitenkin siitä, että osa hallituksen yrityksille suuntaamista tuista ohjautuu väärille urille. 

− Tässä kannamme erityistä huolta valtio-omisteisen Finnairin toimista jatkaa matkustamotyön alihankintaa Hong Kongin, Singaporen ja Delhin reiteillä, kun samaan aikaan lähes kaikki yhtiön omat lentoemännät ja stuertit ovat lomautettuina, todetaan kirjelmässä.

Suomen valtio tukee Finnairia 600 miljoonan euron takauksilla. Yhtiö ei kuitenkaan työllistä omia työntekijöitään eikä Suomessa alalle kouluttautuneita, vaan käyttää alihankkijoiden työntekijöitä.

Töitä olisi usealla sadalle

Alihankinnasta luopuminen edellä mainituilla reiteillä antaisi työtä yli 400 lentoemännälle ja stuertille. Lisäksi se helpottaisi tänä vuonna valmistuneiden noin 200 lentoemännän ja stuertin työllistymistä. Nyt he jäivät koulutuksen jälkeen ilman työtä.

− Luopumalla alihankinnasta em. reiteillä ja työllistämällä henkilöstöään, Finnair toimisi vastuullisesti ja paikkaisi osaltaan koronaviruksen kansantaloudelle aiheuttamaa lovea. Tämä toimi tukisi myös työllisyyttä ja yhteiskunnan hyvinvointia. Kun Suomi koronakriisin jälkeen palaa normaaliin toimintaan, on siinä onnistumisessa kotimarkkinoilla ja palkansaajien ostokyvyllä keskeinen merkitys.

Kirjelmässä muistutetaan myös, että lentoliikenteen elpyminen pandemiasta tulee tapahtumaan hitaasti. Keskittämällä matkustamohenkilöstö Helsinkiin, Finnair pystyisi pitkäänkin jatkuvassa epävakaassa tilanteessa käyttämään miehistöä tehokkaasti ja reagoimaan muutoksiin ketterästi. Se vahvistaisi myös luottamuksen ilmapiiriä yhtiössä ja toimisi ulospäin signaalina vastuullisesta toiminnasta.

Kirjelmän lopuksi AKT vetoaa ministeri Tytti Tuppuraiseen, jotta tämä valtion omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä huolehtisi siitä, että Finnairia luopuu matkustamohenkilökunnan alihankinasta ja työllistäisi lomautettuina olevia työntekijöitään ja työttömiä suomalaisia lentoemäntiä ja stuertteja.


Päivitetty: 4.5.2020