AKT:n Kai Laaksonen: Hallitus kääntänyt selkänsä kotimaiselle kuljetusalalle

6.6.2016

AKT:n valtuuston puheenjohtaja Kai Laaksonen moitti SAK:n edustajakokouksessa maan hallitusta siitä, että se tietoisesti synnyttää halpatyön ja harmaan talouden markkinoita Suomeen. 

Esimerkkeinä tästä hän mainitsi ministerien Anne Bernerin ja Timo Soinin esitykset kabotaasin tilapäisyyttä koskevien rajoitusten poistamisesta ja eduskunnan perjantaisen päätöksen jättää  käytännössä kuljetusala lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön ulkopuolelle. 

-Lisäksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ajama liikennekaariesitys uhkaa kuljetusalan työpaikkoja.Laaksosen mukaan liikenneluvan poistaminen alle 3,5 tonnin pakettiautoilta avaa markkinat EU- ja ETA-maita tuleville halpatyövoimaa käyttäville yrityksille.
-Jakeluliikenteen lisäksi niin linja-auto kuin kuorma-autoliikenteessä uhkakuva on kokoaikaisten työsuhteiden muuttaminen yhä enemmän epätyypillisiksi ja osa-aikaisiksi.

Kai Laaksonen esitti kokouksessa myös vetoomuksen Fair Transport Europe-kansalaisaloitteen puolesta.
-Aloitteen tavoitteena on lopettaa orjatyövoiman käyttö kuljetusalalla ja tervehdyttää kuljetusmarkkinat. Kysymys on suuressa määrin myös liikenneturvallisuudesta.

Adamssonin esitys eteni päätökseen

SAK:n edustajakokous otti huomioon Vili-Petteri Adamssonin ja muiden asiasta kantaneiden huolen ja esitykset SAK:n ylimääräisen edustajiston kokouksen koollekutsumisajasta ja pidensi koollekutsumisaikaa kolmesta päivästä seitsemään päivään.
Sen sijaan esitys siitä, ettei sääntöjä voitaisi muuttaa ylimääräisessä edustajistossa, ei saanut riittävää tukea. 

 


Päivitetty: 5.6.2019