Koronapassi ei saa heikentää työsuhdeturvaa

10.12.2021

AKT:n hallitus on tyytyväinen koronapassin käytön yleistymisestä ja asian tiimoilta käynnistyvistä kolmikantaneuvotteluista, joissa tarkoituksena on sopia passin mahdollisesta käyttöönotosta työpaikoilla. Passin tarkoituksena on turvata terveysturvallinen työskentely ja estää koronapandemian tarttumista sekä kannustaa työntekijöitä hankkimaan itselleen kattavan rokotesuojan.

AKT on huolissaan kuitenkin asian kääntöpuolesta. Vielä on täysin ratkaisematta se, mitä tapahtuu, jos työntekijällä ei syystä tai toisesta koronapassia ole ja hän on täysin työkykyinen. Ei voida lähteä siitä ajatuksesta, että passittomuus automaattisesti heikentää esimerkiksi työsuhdeturvaa. Passittomuus ei voi olla peruste lomautukselle tai irtisanomiselle. Pandemian varjolla ei myöskään saa heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa. 

Sen sijaan pitäisi etsiä muita ratkaisuja, kuten esimerkiksi sellaista työtä, jossa lähikontakteja ei ole tai että työnantaja järjestää säännöllisen koronatestauksen. 

AKT:n jäsenistöstä valtaosa työskentelee tehtävissä, joissa ollaan asiakkaiden kanssa tekemisissä, eikä työntekijöiden koronapassi näin aukottomasti poista tartuntariskiä. Toki se sitä vähentää. 

AKT myös kannustaa kaikki suomalaisia hankkimaan itselleen mahdollisimman kattavan rokotesuojan. Se on paras turva koronapandemiaa vastaan olemassa olevan tiedon valossa. 

 


Päivitetty: 10.12.2021