Kuljetusalan hätähuuto: epäterve kilpailu kuriin kuljetusalalla!

15.6.2016

Allekirjoita kansalaisaloite osoitteessa www.fairtransporteurope.fi


Suomalaista kuljetusalaa on röykytetty viime aikoina oikein olan takaa. Viime viikolla eduskunta äänesti käytännössä kuljetusalan lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännön ulkopuolelle ja kohtalon päivät ovat käsillä myös kabotaasikuljetusten kansallisten määräysten osalta. Kabotaasilla tarkoitetaan maan sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia toisen EU-maan rekisterissä olevilla ajoneuvoilla.

Ja tämä on vasta jäävuoren huippu. Epätervettä kilpailua, sosiaalista polkumyyntiä ja harmaata taloutta esiintyy niin maalla, merellä kuin ilmassa.

Kuljetusliitoilla ei ole mitään syytä vastustaa vapaata liikkuvuutta jos ja kun lakeja ja asetuksia noudatetaan. Mutta niin kauan kuin entisten Itä-Euroopan maiden sosiaaliset ja taloudelliset erot verrattuna EU:n ns. vanhoihin jäsenvaltioihin ovat nykyisenkaltaiset, pitää esimerkiksi kabotaasiliikennettä rajoittaa ja valvontaa lisätä tuntuvasti.  On sinisilmäistä olettaa, että näistä maista tuleviin kuljettajiin sovellettaisiin suomalaisia työehtoja ja työehtosopimuksen mukaista palkkaa, kuten laki edellyttää.
– Kohtaan yhä useammin kuljettajia, jotka on pakotettu asumaan viikkoja, jopa kuukausia rekkojensa ohjaamoissa näkemättä läheisiään ja ilman mitään sosiaali- tai muuta turvaa. Heidän palkkansa ylittää harvoin 1000 euroa kuukaudessa, kertoo yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Jere Pulska huolestuttavasta kehityssuunnasta.
– Takuutunteja tai -palkkoja ei tunneta.  Tämä on modernia orjuutta ja hyväksikäyttöä, joka meidän tulee lopettaa. Yhteisten pelisääntöjen puuttuessa me kuljettajat emme ole samalla viivalla ja kilpailu vääristyy. Tästä kärsivät rehelliset työnantajat ja harmaa talous ottaa Euroopan synkkään syleilyynsä. 

Siksi kuljetusalan ammattiliitot kehottavat kaikkia allekirjoittamaan Fair Transport – kansalaisaloitteen. Aloite koostuu lainsäädäntöehdotuksista, joilla varmistetaan terve kilpailu ja työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja yhteiset pelisäännöt eri liikennemuodoissa heidän kotimaastaan riippumatta. Tarvitaan myös valvonnan periaatteiden ja sanktioiden yhtenäistämistä. EU:ssa tulee ensi vuonna käsittelyyn laaja liikennelakipaketti, jonka sisältöön kansalaisaloitteella halutaan vaikuttaa.
– Jos emme tee mitään, asiat eivät korjaannu nyt eivätkä tulevaisuudessa! Me tavalliset kuljetusalan palkansaajat olemme ryhtyneet toimiin ympäri Eurooppaa. Fair Transport Europe -kampanjalla pyrimme yhdessä korjaamaan kuljetusalalla ilmenneitä räikeitä epäkohtia ja pysäyttämään epäreilujen käytäntöjen leviämisen muille aloille, Pulska tähdentää.

Lisätiedot projektisihteeri Juha Häkkinen 040-7724636

FAKTAA
Kansalaisaloitteen takana on Euroopan kuljetusalan federaatio ETF (European Transport Federation) ja sen on saatava tuekseen miljoona allekirjoitusta seitsemästä EU-maasta päästäkseen EU-komission käsittelyyn.

Kuljetusalan kansalaisaloitteella vaaditaan EU:n komissiota varmistamaan terveen kilpailun periaatteen toteutuminen kaikissa kuljetusmuodoissa niin maalla, merellä kuin ilmassakin.Tavoitteena on suitsia epäterve liiketoiminta, joka johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin ja palkkojen polkemiseen.

Aloitteessa EU-komissiota vaaditaan takaamaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu kotimaasta riippumatta. Yhdenvertaiseen kohteluun kuuluvat samapalkkaisuus ja samanlaiset työolot.


Päivitetty: 5.6.2019