Kuntoutus työkyvyn edistäjänä - Hae Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen

15.9.2021

Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää kaiken ikäisille kansalaisille maksuttomia kuntoutuspalveluja. Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten työ-, opiskelu- ja toimintakykyä.

Työikäisten työ- ja toimintakyvyn haasteet ovat yhä moninaisemmat. Henkisen kuormituksen  lisääntyminen, työstä selviytyminen ja työelämässä jatkaminen haastavat yhä enemmän. 

Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus vastaa hyvin tämän päivän työssä käyvien sekä työelämästä poissaolevien haasteisiin. Mikäli henkilöllä on erilaisia työkyvyn  tai arjessa selviytymisen haasteita  yksilöllinen moniammatillisesti toteutettu kuntoutus mahdollistaa loistavasti yksilöllisten  tarpeiden huomioimisen.  Moniammatillisessa kuntoutuksessa on päivittäin yksilöllistä ohjausta ja tukea sekä ryhmätoimintaa tukemaan yksilöllisiä tavoitteita.  Moniammatillinen yksilökuntoutus on joustava aloittaa kuntoutujan oman  tilanteen mukaisesti. Kuntoutuksen aikataulut sovitaan kuntoutujan kanssa yksilöllisesti. 

Härmän Kuntoutus Oy tuottaa valtakunnallisia kuntoutuspalveluja eri elämäntilanteessa oleville henkilöille suomen ja ruotsin kielellä. Moniammatillisen yksilökuntoutuksen lisäksi Härmässä on laaja tarjonta eri sairausryhmäkohtaisia  kuntoutuskursseja. Sairausryhmäkohtasilla kursseilla korostuu ryhmän vertaistuki ja sairauden itsehoitokeinojen ohjaus ja tuki. Lisäinfoa Härmän Kuntoutuksen kuntoutuskurssitarjonnasta löydät www.harmankuntoutus.fi

Kuntoutukseen hakeminen

Moniammatillinen yksilökuntoutus on loistava kuntoutusmuoto silloin kun sairaus ja muut työ- ja toimintakykyä alentavat tekijät aiheuttavat fyysisiä ja/tai psykososiaalisia haasteita. Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi hakeutua Härmän Kuntoutus & Kylpylään kaikkialta Suomesta ja se on asiakkaille täysin Kelan kustantamaa. Haku on auki koko ajan ja kursseja alkaa koko ajan. Lue lisää hakuohjeita tästä esitteestä. 

 


Päivitetty: 15.9.2021