Kuopion turma poiki kuusi turvallisuussuositusta

29.4.2019

Kuopiossa elokuussa tapahtuneen vakavan linja-autoturman seurauksena Onnettomuustutkintakeskus on laatinut kuusi turvallisuussuositusta. Onnettomuudessa moottoritien liittymästä poistunut linja-auto suistui alas sillalta junaradalle. Turmassa kuoli neljä matkustajaa ja loukkaantui 19.

Kuljettajan terveydentila ja siihen nähden raskas työtehtävä alensivat vireystilaa. Sen vuoksi lähestyvän risteyksen havainnointi ja jarrutus epäonnistuivat. Kuljettaja ajoi yhtiön autoja satunnaisesti. Hänellä oli vain vähän kokemusta onnettomuusajoneuvosta ja hän tunsi sen hallintalaitteet huonosti. Linja-autossa ei ollut onnettomuuteen vaikuttavia teknisiä vikoja.

Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että liikenne- ja viestintäministeriö laatii säännökset, joiden avulla turvallisuusjohtamisjärjestelmä otetaan käyttöön koko linja-autoalalle.

Toiseksi suositetaan, että lääkärikoulutusta antavat tiedekunnat huolehtivat, että lääkäreiden perus-, erikoistumis- ja täydennyskoulutuksen sisältyy ajoterveyden perusteet.
Onnettomuuteen vaikutti se, että kuljettajalla oli pitkäaikaissairaus.

Kolmanneksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että liikenne- ja viestintäministeriö lisää ajoterveysohjeisiin hyperglykemian eli korkean veren sokerin tunnistamisen sekä sen aiheuttamat toimenpiteet erityisesti ammattikuljettajien osalta.

Onnettomuustutkintakeskus myös suosittaa, että liikenne- ja viestintäministeriö tarkistaa linja-autonkuljettajien terveydentilan seurantaan ja varmistamiseen liittyvät vaatimukset ja käytännöt. Huomioon tulee ottaa myös psyykkinen terveys ja väsymyksen hallinta.

Viides suositus koskee tieverkkoa. Sen mukaan Väyläviraston tulisi kartoittaa tieverkolta paikat, jossa moottoritien rampin jatkeella on raskaan ajoneuvon putoamisen mahdollisuus. Samalla toivotaan, että kunnat ja ELY-keskukset suunnittelevat niihin korjaavat toimet.

Kuudes turvallisuussuositus käsittelee linja-autojen varustusta. Toiveissa on, että liikenne- ja viestintäministeriö edistää aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössään sitä, että markkinoille jo vakiintuneet törmäysvaroittimet, hätäjarrutusjärjestelmät, kaistavahdit ja kuljettajan vireystilaa valvovat laitteet yleistyvät linja-autoissa.

Lisätietoja Kuopion onnettomuuden tutkinnasta www.turvallisuustutkinta.fi

Tutkintaselostus löytyy osoitteesta https://bit.ly/2XUeFPs

 


Päivitetty: 5.6.2019