Päivi Viljasalon huoli: Miten käy hyvän työkaverin digiajassa?

7.6.2016

SAK:n edustajakokouksen toisen päivän avannut Työn murros-teemaistunto pohti digitalisaation vaikutuksia työelämässä. Aiheesta alustivat SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila, tulevaisuudentukija Elina Hiltunen ja työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula.

Pääluottamusmies Päivi Viljasalo oli huolissaan digitaalisen kellokallen vaikutuksista työelämään.

Asiasta käytyyn yleiskeskusteluun osallistuivat AKT:n kokousedustajista Päivi Viljasalo ja Anita Hellman. DHL:n pääluottamusmiehenä toimiva Viljasalo kantoi huolta hyvien työkaverien kohtalosta, joiden merkitystä työyhteisön hyvinvoinnille ei voida digitaalisesti mitata. Ongelman tunnistivat myös alustajat. Juha Antila totesi, että keskittyminen ainoastaan yksilön toimintaa mitattaviin suorituksiin on varma tapa tappaa porukan yhteishenki.

Matkailualan ammattilaisten Mailin puheenjohtaja Anita Hellman oli huolissaan tietokonejärjestelmien vakaudesta. Esimerkin hän otti tilanteesta, jossa asiakas haluaa tilata matkan, mutta hänelle joudutaan vastaamaan, että ei onnistu, koska serveri on kaatunut. Toinen häntä huolestuttanut asia oli työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen, kun työtä voi tehdä missä ja milloin vain.

Hellmanin puheenvuoro sai alustajat pohtimaan kyberturvallisuutta sekä työn ja vapaa-ajan eron tärkeyttä. Vapaan ja työajan eron säilyttämistä pidettiin tärkeänä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta. Huolen järjestelmien vakaudesta alustajat laajensivat kyberturvallisuuteen ja tietomurtoihin. Niiden suhteen suomalaiset ovat edelleen liian sinisilmäisiä. 

 


Päivitetty: 5.6.2019