SAK vaatii hallitukselta ja työnantajilta vastuun kantamista

8.6.2016

Tänään päättyneen SAK:n edustajakokouksen päätöslauselmassa todettiin, että palkansaajat ovat kantaneet raskaimman taakan Suomen talouden suunnan muutoksesta. Lisäksi vaadittiin työantajia lunastamaan lupauksensa uusista työpaikoista ja investoinneista. 

Hallitukselta vaadittiin taas selkeää viestiä, ettei se enää harkitse työehtojen heikennyksiä, työttömyysturvan leikkauksia ja uusia ilmaisen työn teettämisen tapoja. 
-Jättiosinkojen jakaminen tulee nyt lopettaa ja keskittyä kasvun synnyttämiseen, todettiin päätöslauselmassa.

SAK vaati myös lisää resursseja koulutukseen ja tutkimukseen sekä ammatillisen ja aikuiskoulutuksen resurssien turvaamista. Voimavaroja vaadittiin etenkin vähän koulutettujen aikuisten osaamisen vahvistamiseen. Kantaa otettiin myös työn tekemisen muotoihin. Ilmaisen työn teettämistä vastustettiin ja todettiin, että verotuksen on oltava sellaisella tasolla, joka mahdollistaa julkisten palvelujen säilymisen. 
-Kenelläkään ei pidä teettää ilmaista työtä. Palkkaperusteisen sosiaaliturvan pitää olla riittävä ja maksussa kohtuullisessa ajassa.
 
Lisäksi todettiin, että työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä on edelleen valmisteltava kolmikantaisesti ja että maahanmuuttajat tarvitsevat erityistä tukea työllistykseen. 
-Työelämän pitää perustua työsuhteisiin, joissa on taattu säälliset työehdot ja riittävä toimeentulo. Työelämän oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava kaikille samat työn teettämisen muodoista riippumatta, todettiin kannanotossa.

Ammattiliittojen jäsenyys halutaan tuoda myös lähemmäksi työpaikkoja. Luottamushenkilöiden työtaakan todettiin kasvavan paikallisen sopimisen lisääntymisen myötä. Sen vuoksi heille on luotava nykyistä paremmat mahdollisuudet luoda yhdessä alueellisia verkkoja. 


Päivitetty: 5.6.2019