Keitä lakko koskee/Milloin lakko alkaa ja päättyy?

AKT vastustaa hallituksen työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia. Muutokset työelämään ovat niin yksipuolisia ja niin merkittäviä, että liitto osallistuu laajoihin poliittisiin työtaisteluihin 1.-2. helmikuuta.


Katso alta milloin lakko alkaa ja päättyy ja koskeeko työtaistelu sinua!

Kuorma-autoala
Linja-autoala
Öljytuoteala
Säiliöautoala
Terminaaliala
Huolinta-ala
Matkahuolto
Matkatoimistot
Matkustamohenkilökunta
Huoltokorjaamot
Ahtausala
Ahtausalan toimihenkilöt
Viking Line
Kaupan automiehet
Airpro Oy/ramp-kuljettajat

Lakon piirissä on kuorma-autoala, linja-autoala, matkahuoltoala, kaupan automiehet, säiliöauto- ja öljytuoteala, matkatoimistoala, terminaalitoiminta, huolinta-ala, huoltokorjaamot, AKT:n Viking Linen työntekijät ja ahtausliikkeiden toimihenkilöt sekä ahtausala. Mukana ovat myös lentokentät eli matkustamohenkilökunta, lentokenttien tankkaustoiminta ja AirPro/ramp-kuljettajat. Lakko koskee listoilla olevien yritysten AKT:n sopimusaloilla tehtäviä töitä myös niiden sisar- ja tytäryhtiöissä. Työnseisaus koskee myös yrityksissä alihankintana tehtäviä töitä.

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikalla sovellettavan, AKT:n neuvotteleman työehtosopimuksen mukaiset työt.

Lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö AKT:n jäsen vai ei.

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lisätietoja omasta aluetoimistosta tai sopimusneuvonnasta p. 09 6131 1222.

 

 


Päivitetty: 23.1.2024