Säiliöautoala

Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla ei tehdä torstaina 1.2.2024 klo 00.00- perjantaina 2.2.2024 klo 24.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja seuraavissa yrityksissä eikä niiden tytär- ja sisaryhtiöiden missään toimipisteessä. Työnseisaus koskee myös yrityksissä alihankintana tehtäviä töitä.

Big Wheels Oy 
Cemt-Trans Oy
Jari Välikangas Oy
Jyväskylän Kiitokuljetus Oy 
Kiitosimeon Oy 
Kuljetusliike Koskelainen Oy
Myway Oy 
Rekka Group Oy (noudattaa kuorma-TESsiä)
Samat Nordic Oy
Savonlinja Oy
Simbulk Oy
Simeon Cargo Oy
Simeon Services Oy 
Simeon Tank Oy 
Simkem Oy 
Simlink Oy
Simlog Oy 
Simtruck Oy
Teljä-Bulk Oy
Wibax Logistics Oy

Aiemmin alkaneet työvuorot tehdään normaalisti loppuun saakka, vaikka työvuoro jatkuisi torstain 1.2. puolelle.
Lakon aikana alkaneet työvuorot jätetään kokonaan tekemättä, vaikka työvuoro jatkuisi lakon jälkeiselle ajalle. 


Päivitetty: 26.1.2024