Ammatillinen vastuuvakuutus

AKT:n vakuutusturva on laajentunut – uutena ammatillinen vastuuvakuutus

AKT on vakuuttanut jäseniään Turvan vakuutuksilla. Jäsenten vakuutusturva laajentui huhtikuusta 2024 alkaen, kun ammatillinen vastuuvakuutus tuli osaksi vakuutuskokonaisuutta. Vakuutus kattaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka työntekijä aiheuttaa ammatissaan virheellä tai laiminlyönnillä työnantajalle tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan on korvausvastuussa. 

Ammatillisen vastuuvakuutuksen vakuutettuina ovat kaikki toisen palveluksessa, työ- ja virkasuhteessa olevat liiton jäsenet. Vakuutus kattaa henkilö- ja esinevahinkoja, jotka työntekijä aiheuttaa ammatissaan vähäistä suuremmalla virheellä tai laiminlyönnillä työnantajalle tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan on korvausvastuussa.  

Työntekijä ei saa olla aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Tuottamuksen aste arvioidaan tapauskohtaisesti. Vakuutettu saa vakuutusyhtiön tuekseen myös asian selvittämisessä, eikä jää tilanteessa yksin. Mikäli vakuutusyhtiö arvioi työntekijän olevan vahingonkorvausvastuussa edellä kuvatun mukaisessa tilanteessa, vahinko korvataan vastuuvakuutuksesta. Jos taas vakuutusyhtiö katsoo, ettei työntekijä ole vahingonkorvausvastuussa, mutta korvausta vaativa vie asian oikeuteen, korvaa vakuutusyhtiö oikeudenkäyntikulut vakuutusmäärän puitteissa. Vakuutus korvaa vahingon, jos tuomioistuin toteaa työntekijän olevan vahingosta vahingonkorvausvastuussa. 

Isännänvastuulla työnantaja usein vastaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta 

Työnantaja on pääsääntöisesti vahingonkorvausvastuussa työntekijän aiheuttamasta vahingosta (ns. isännänvastuu). Vahingonkärsijän tulee isännänvastuutilanteessa vaatia korvauksia ensisijaisesti työnantajalta. Korvauksia ei siis vaadita vahingon tosiasiassa aiheuttaneelta työntekijältä, koska työnantaja on isännänvastuun kautta pääasiallinen vastuullinen kolmanteen nähden.  

Mikäli työntekijä on aiheuttanut vahingon vähäistä suuremmalla virheellä, huolimattomuudella tai laiminlyönnillä, niin silloin työnantajalla on puolestaan oikeus vaatia kohtuullinen osa työnantajan maksamista vahingonkorvauksista takaisin työntekijältä. Tällöin työnantaja maksaa ensin vahingonkorvauksen vahingonkärsineelle ja sen jälkeen vaatii tästä kohtuullisen osa takaisin vahingon aiheuttaneelta työntekijältä. 

Edellä kuvatun mukaisessa tilanteessa ammattiliiton jäsenen ammatillinen vastuuvakuutus korvaa työntekijän vahingonkorvausvastuun työnantajalleen vahingosta, jonka työntekijä on aiheuttanut huolimattomuudellaan jollekin kolmannelle henkilölle (yritykselle tai yksityishenkilölle), ja jonka vahingon työnantaja on joutunut isännänvastuun perusteella korvamaan. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa, jos työntekijä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. 

Omalle työnantajalle aiheutettu vahinko 

Mikäli työntekijä aiheuttaa omalle työantajalleen vahingon vähäistä suuremmalla virheellä tai laiminlyönnillä, on työntekijä velvollinen korvaamaan työnantajalleen kohtuullisen osan aiheuttamastaan vahingosta. 

Tällöin ammattiliiton vastuuvakuutus korvaa työntekijän vahingonkorvausvastuun tämän omalle työnantajalleen. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa, jos työntekijä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. 

Vakuutus sisältää rajoitusehtoja, joilla rajataan vakuutusyhtiön korvausvastuuta tietyissä tilanteissa, vaikka työntekijä olisikin vahingosta korvausvastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan.  

Ammatillisesta vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vahingosta korvausvastuussa. Vakuutus on voimassa Euroopassa. Vakuutusmäärä on 100 000 euroa ja omavastuu 100 euroa. 

Usein kysytyt kysymykset 

Kuka kuuluu ammatillisen vastuuvakuutuksen piiriin? 

Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa työ- ja virkasuhteessa olevat jäsenet. Henkilö ei ole tässä vakuutuksessa vakuutettuna toimiessaan muussa kuin työ- ja virkasuhteessa esimerkiksi ammatin- tai elinkeinonharjoittajana. 

Milloin työntekijä on velvollinen korvaamaan työnantajalleen aiheuttamansa vahingon tai vahingon, josta työnantaja on suorittanut korvauksen ulkopuoliselle? 

Kun työntekijä on aiheuttanut vahingon vähäistä suuremmalla huolimattomuudellaan, virheellään tai laiminlyönnillään. Työntekijän korvausvastuu on kohtuullinen osa vahingoista. 

Kuka tai mikä taho päättää, onko korvausvastuullinen? 

Vakuutusyhtiö arvioi työntekijän vahingonkorvausvastuun. Osapuolilla on myös mahdollisuus viedä vahingonkorvausvastuuta koskeva kysymys tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

AKT:n jäsenillä kattava vakuutusturva 

AKT:n jäsenyys kannattaa, sillä työnantajan vakuutukset eivät kata kaikkia vahinkoja. Siksi AKT:n kautta saamasi vakuutusetu on aivan merkittävä turva työelämän vahinkoja vastaan. 

Tutustu tarkemmin jäsenvakuutuksiisi osoitteessa turva.fi/akt 


Päivitetty: 22.5.2024