#PainavaSyy -poliittinen lakko 14.12.2023

Miksi AKT:lla yhdessä muiden liittojen kanssa on painava syy vastustaa hallitusohjelmaa?

Petteri Orpon hallitusohjelma pitää sisällään heikennyksiä ja leikkauksia, jotka kohdistuvat työntekijöihin. Työntekijävihamielistä hallitusohjelmaa perustellaan työllisyysvaikutuksilla ja valtiontaloutta verukkeena käyttäen, vaikka todellisia työllisyysvaikutuksia ei ole ja samaan aikaan suurituloisten verotusta kevennetään reippaasti. Tavoitteiden toteutuessa Suomi ei ole matkalla kohti pohjoismaita vaan enemmänkin kohti Baltiaa ja kauemmas muista pohjoismaista. Meille pohjoismainen malli tarkoittaa työntekijöitä kunnioittavaa ja yhteiseen sopimiseen perustuvaa työelämää. Siihen me olemme valmiita. Tahdomme parantaa työelämää oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla. Tiivistetysti hallituksen työelämäheikennykset tähtäävät yksipuolisesti työntekijöiden aseman ja etujen heikentämiseksi.

Hallitusohjelman työelämäheikennyksiä

  • Sairaussakko
  • Potkulaki
  • Määräaikaisuuksien helpottaminen
  • Takaisinottovelvoitteen poistaminen alle 50 henkeä työllistävistä yrityksistä
  • Lomautusilmoitusaikojen lyhentäminen viikkoon
  • Lakko-oikeuden rajoitukset
  • Palkankorotuskatto sovittelijan kädet sitomalla 
  • Työntekijöiden edustusjärjestelmien ohittaminen lailla
  • Järjestäytymättömän kentän sopimisoikeudet
  • Yrityskohtaisten työehtosopimusten mahdollisuus alittaa lain taso

Nämä hallituksen esitykset heikentävät sinun ja monen läheisesi työelämää välittömästi ja hyvin konkreettisesti. Siksi sinulla – ja meillä kaikilla – on painava syy vastustaa niitä päättäväisesti.

AKT ei voi katsoa sivusta vuosikymmenten aikana rakennettujen työelämän pelisääntöjen romuttamista. AKT osallistuu poliittiseen työtaisteluun, jolla vastustetaan hallituksen työelämäheikennyksiä.

Ensimmäisenä tehtävänä on estää hallituksen kaavailema lakko-oikeuden nopea rajoittaminen, joka vähentäisi työntekijöiden mahdollisuuksia puolustautua muilta heikennyksiltä.

Mitä hallituksen suunnitelmat tarkoittavat sinulle? Lue tästä
Hallituksen heikennyksistä on saatavilla SAK:n kieliversiot myös englanniksiukrainaksi  venäjäksi ja ruotsiksi

Mikä on poliittinen lakko ja onko lakkoon osallistuminen laillista?

Poliittisen lakon tarkoitus on vastustaa hallituksen tai eduskunnan päätöksiä. Sillä ei pyritä vaikuttamaan työehtosopimuksiin, vaan työelämälainsäädäntöön. Suomessa poliittinen lakko on laillinen – perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa turvattu perusoikeus. Työntekijä voi laillisesti olla tulematta lainkaan työvuoroon osallistuakseen lakkoon poliittisia päättäjiä kohtaan.

Keitä poliittinen lakko koskee?

Lakko koskee Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n, Öljytuote ry:n, Palvelualojen Työnantajat PALTA ry:n, Kaupan Liiton sekä Satamaoperaattorit ry:n välillä solmittujen työehtosopimusten soveltamisaloihin lukeutuvia tehtäviä alla olevasta linkistä ilmenevien yritysten, niiden tytär- ja sisaryhtiöiden kaikissa toimipisteissä. Työnseisaus koskee myös yrityksissä alihankintana tehtäviä töitä.

Katso lakon piirissä olevat yritykset tästä

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikalla sovellettavan, AKT:n neuvotteleman työehtosopimuksen mukaiset työt.

Lakko koskee kaikkia töitä katsomatta työntekijän tehtävää tai sitä, onko henkilö AKT:n jäsen vai ei.

Lakon ulkopuolelle jäävä suojelutyö: Työnseisaus ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä.
Poikkeuslupahakemukset: satama.poikkeuslupa@akt.fi tai maantieliikenne.poikkeuslupa@akt.fi
Lakon ulkopuolelle jäävät myös 14.12. linja-autoliikenteen tilausajona ajettavat varusmiesten kotiuttamiskuljetukset.

Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Lakko koskee 14.12.2023 seuraavia aloja: 

Kuorma-autoalan, Linja-autohenkilökunnan, Huoltokorjaamoiden, Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevan, Matkatoimistoja koskevan, Linja-autoasemien ja Kaupan Automiesten työehtosopimuksen soveltamisalalla ei tehdä torstaina 14.12.2023 klo 00.00–24.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.  

Aiemmin alkaneet työvuorot tehdään normaalisti loppuun saakka, vaikka työvuoro jatkuisi torstain 14.12. puolelle. Torstaina 14.12. alkaneet työvuorot jätetään kokonaan tekemättä, vaikka työvuoro jatkuu seuraavan vuorokauden 15.12. puolelle.

Lakko koskee 14.-15.12.2023 seuraavia aloja:

Ahtausalan, Terminaalitoimintaa koskevan sekä Huolinta-alan varastoterminaaleja- ja satamatyöntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työnseisaus alkaa torstaina 14.12.2023 klo 06.00 ja päättyy perjantaina 15.12.2023 klo 06.00.

Mistä saan toimeentulon lakon aikana?

Työnantajalla on oikeus pidättää palkka poliittisen työtaisteluun osallistuvilta. AKT maksaa lakkoon osallistuneille jäsenilleen lakon ajalta lakkoavustusta 60 euroa.

Lakkoavustusta haetaan sähköisesti AKT:n lakkoavustushakemuksella.

Lisätietoja lakkoavustuksen hakemisesta 

Olet oikeutettu lakkoavustukseen, jos olet liittynyt AKT:n jäseneksi viimeistään 13.12.2023.

Lakkoavustus maksetaan myös niille muiden ammattiliittojen jäsenille, jotka työskentelevät AKT:n sopimusaloilla ja osallistuvat AKT:n päättämään lakkoon. Muiden liittojen jäsenten tulee olla yhteydessä AKT:n jäsenrekisteriin 09 6131 1244. ​Lisätietoja lakkoavustuksen hakemisesta 

Mistä saan lisätietoa lakosta: 

Lisätietoja omasta aluetoimistosta tai sopimusneuvonnasta p. 09 6131 1222.
Mikäli asia koskee lakkoavustuksen hakemista, ole yhteydessä jäsenrekisteriin p. 09 6131 1244.

Usein kysytyt kysymykset

 

#PainavaSyy - mitä sinun pitää tietää työelämämuutoksista 

 


Päivitetty: 16.5.2024