Jäsenmaksunperintäohje

AKT ry:n jäsenmaksun suuruus vuonna 2021 - 2022 on 1,8 % bruttopalkasta.    
            
Seuraavilla ammattiosastoilla jäsenmaksun suuruus on:
Tampereen Automiehet ry os. 005 1,85 %
Mäntän Seudun Autoalantyöntekijät ry os. 064 1,9 %
Kaskisten Sataman Ahtaajat - Kaskö Hamns Stuvare os. 168 1,88 %.
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry os. 208 1,25 %

Jäsenmaksun perintä ja tilitys

Työnantaja perii palkanlaskentakausittain palkanmaksun yhteydessä jäsenmaksut ja tilittää niiden yhteismäärän perinnän tapahduttua viimeistään perimiskuukautta seuraavan kuun 15. päivään mennessä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n jäsenmaksutilille Danske Bank IBAN FI78 8000 1601 7539 58 BIC DABAFIHH. Jäsenkohtaiset selvitykset perityistä jäsenmaksuista toimitetaan liittoon kuukausittain, neljännes vuosittain tai puoli vuosittain, yhden kerran tilitystä kohden.

Selvityksestä tulee ilmetä seuraavat tiedot

Liittotunnus 037, työnantajan nimi, Y-tunnus, jäsenen nimi ja henkilötunnus sekä tieto, miltä ajalta jäsenmaksua on peritty ja kuinka paljon.

Suosittelemme, että käytätte ensisijaisesti sähköistä tiedonsiirtoa.

TYVI-tiedostona

Internetin kautta seuraavien operaattoreiden välityksellä: Aditro, TYVI Pro (ent. OpusCapita), Selvitys+ sekä CGI. Näiden operaattoreiden kanssa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:llä on sopimus.

Tiedostomuodossa sähköpostilla

Tiedoston tulee olla palkkahallinnon muodostama tekstitiedosto ASCII- tai ANSI-merkistössä (ei taulukkolaskennan tai tekstinkäsittelyn muodostama tiedosto) ja tietosisällön tulee noudattaa vakioitua tietuekuvausta. Selvitysaineistot voi toimittaa turvatusti sähköpostilla osoitteesta https://safemail.akt.fi  Sähköpostin vastaanottajaksi sähköpostiosoite tyonantajat@akt.fi. Lisätietoja asiasta Mia Peltoniemeltä mia.peltoniemi@kuljetusliitot.fi.

Paperilista

Mikäli selvitysaineistoa ei pystytä toimittamaan konekielisenä, se on mahdollista toimittaa myös paperilistana palkkahallinto-ohjelmasta tulostettuna tai voit tilata selvitysluettelon jäsenrekisteristä. Listat palautetaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:lle osoitteella AKT ry, Jäsenrekisteri, PL 313, 00531 HELSINKI tai turvattuna sähköpostina osoitteesta https://safemail.akt.fi. Sähköpostin vastaanottajaksi sähköpostiosoite tyonantajat@akt.fi. Selvitysluettelomallin löydät tämän linkin takaa.

Jäsenten jäsenmaksutiedot verottajalle

AKT toimittaa verottajalle tiedot jäseniltä perityistä jäsenmaksuista vuosittain verottajan antaman ohjeen mukaisesti. Työnantajaperinnän osalta tiedot perustuvat työnantajien selvitysluetteloista saamiimme tietoihin.

Lisätietoja jäsenrekisteristä


Päivitetty: 20.12.2021