SAK:n hallitus – Työttömät jätetty norminpurkutalkoiden ulkopuolelle

9.5.2017

SAK arvostelee nykyhallitusta tavasta hoitaa työttömyyttä ja kasvattaa työttömiin kohdistuvaa byrokratiaa.

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa, että Suomen suurimman palkansaajajärjestön tavoitteena on ollut ja tulee olemaan työttömyysturvan karenssien yksinkertaistaminen, ei monimutkaistaminen.

– SAK ei vastusta työnhaun aktivoimista, mutta vaadimme työttömille riittävästi tukea ja palveluja sekä mahdollisuuksia kouluttautua. Karenssijärjestelmän yksinkertaistamiseen on nyt mahdollisuus, kun työttömien palvelujen järjestämistä valmistellaan osana maakuntauudistusta. Tätä yksinkertaistamista odotamme nyky- ja seuraavalta hallitukselta, huomauttaa Eloranta.

– Hallituksen keskiöissä on yhä työttömien kepittäminen, ei työpaikkojen määrän lisääminen. Korkeissa työttömyysluvuissa on kuitenkin kyse ennen kaikkea siitä, että työnhakijoita on enemmän kuin avoimia työpaikkoja. Työttömät on jätetty norminpurkutalkoiden ulkopuolelle ja heitä ollaan ajamassa nöyryyttävästi kasvavaan byrokratiaviidakkoon.

SAK:n hallitus pitää keinoja työllisyyden lisäämiseksi poikkeuksellisen huonosti harkittuina myös syksyllä alkavien työehtosopimusneuvottelujen kannalta.

– Näköalattomuutta ja kovakorvaisuutta osoittaa, että valinnoillaan hallitus on omatoimisesti luomassa tulevalle sopimuskierrokselle epävarmuutta kilpailukykysopimuksen ollessa vielä voimassa, Eloranta tähdentää.

Suomen suurimmassa palkansaajakeskusjärjestössä arvioidaan, että hallituksen ehdottamista muutoksista karenssijärjestelmään seuraisi merkittävä lisäkuorma työttömille ja työnantajille. Mahdolliset muutokset myös kohtelisivat eriarvoisesti kansalaisia eri puolilla Suomea, kun pääkaupunkiseutu painii avoimien työpaikkojen määrässä eri sarjassa kuin monet muut seutukunnat.

Edessä on työhakemustehtailua, ei todellista työnhakua. Ja kun 330 000 työtöntä hakee kolmessa kuukaudessa 12:ta työpaikkaa, syntyy liki 4 miljoonaa työhakemusta. Kuka hoitaa seurannan ja tarvittavat tarkistukset? Ja miten lähes kokonaan digitaalisiksi suunnittelulla työnhakumarkkinoilla selviävät ne työttömät, joilla ei ole tarvittavia laitteita tai digitaitoja? SAK:n Eloranta kysyy.

SAK:n hallitus korostaa, että maan hallituksen vielä käsittelyssä oleva työttömien ”aktiivimalli” on jo aiemmin todettu kilpailukykysopimuksen vastaiseksi ja että SAK vaatii mallin valmistelun lopettamista.


Päivitetty: 5.6.2019