Ajo- ja lepoaikoja muutettiin koronavirustilanteen johdosta määräaikaisesti 26.4.- 31.5.2020

Tiekuljetuksissa saa poiketa tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 6-8 artiklassa tarkoitetuista ajoajoista, lepoajoista ja tauoista seuraavasti:

 • Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia.
   
 • Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia.
   
 • Kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia.
   
 • Vuorokautisen lepoajan on oltava joka päivä vähintään 9 tuntia.
   
 • Viikkolevon saa lyhentää vähintään 24 tuntiin joka toinen viikko ilman korvaavaa lepoaikaa.
   
 • 5,5 tunnin ajon jälkeen on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jaksottaa myös niin, että 30 minuutin tauko pidetään ensin ja 15 minuutin tauko sen jälkeen.
   
 • Säännölliset viikkolevot, muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, saadaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.

Ajo- ja lepoaikojen muutokset koskevat kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan sekä säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimuksia. Lepoaikoja koskevista muutoksista on lisäksi sovittu ALT ry:n, ÖT ry:n ja AKT ry:n välisillä pöytäkirjoilla. Muutokset ovat voimassa silloin, kun ajetaan ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaista liikennettä.

Määräaikaisilla muutoksilla ei ole vaikutusta työehtosopimusten palkanmaksumääräyksiin.

Mikäli esim. työntekijällä ei ole tämän määräaikaisen muutoksen vuoksi 4 kalenterivuorokautta vapaata 2-viikkojaksossa (2 vapaapäivää/viikko ellei toisin sovita), maksetaan työntekijälle vapaapäivälisää normaaliolojen säännösten mukaisesti. Myös ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset määräytyvät normaaliolojen säännösten mukaisesti.

Ajo- ja lepoaikoihin tehdyt muutokset ovat voimassa 31.5.2020 saakka.

 


Päivitetty: 28.4.2020