Koronan aiheuttamia muutoksia työlainsäädäntöön

Työsopimus- ja yhteistoimintalain määräaikaiset muutokset 

 • Muutokset voimassa 1.4.-31.12.2020
   
 • Yt-lain mukaista neuvotteluaikaa on säädetty lyhyemmäksi, kun neuvotteluissa on aiheena työvoiman käytön vähentäminen lomauttamalla. Neuvotteluaika on 5 kalenteripäivää neuvottelujen alkamisesta, jos työnantajan aikoma toimenpide on lomautus. 
   
 • Lomautusilmoitusaikaa on säädetty lyhyemmäksi kuin se on työsopimuslaissa tai osassa työehtosopimuksia sovittu. Lomautusilmoitus on annettava lomautettavalle työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.  
   
 • Työsopimuksen voi purkaa koeajalla myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Koeajalla olevan työntekijän työsopimus voidaan purkaa myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, eli jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.  
   
 • Työnantajalla on kriisilainsäädännön voimassa ollessa oikeus lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 
   
 • Työsopimuslain mukaista työntekijän takaisinottovelvollisuutta on pidennetty. Mikäli työntekijän työsuhde päätetään tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla määräaikaisen lainsäädännön voimassaollessa, on takaisinottovelvollisuusaika 9 kuukautta työsuhteen päättymisestä, ellei työehtosopimuksessa ole sovittu pidemmästä takaisinottovelvollisuudesta.  


Päivitetty: 8.6.2020