Määräaikaiset muutokset AKT:n työehtosopimuksiin koronaviruksen takia

Muutokset koskevat seuravia työehtosopimuksia: 

 • Kuorma-autoalan työehtosopimus 
 • Linja-autohenkilökunnan työehtosopimus 
 • Terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus 
 • Huoltokorjaamoiden työehtosopimus 
 • Linja-autoasemia koskeva työehtosopimus 
 • Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva työehtosopimus 
 • Ahtausalan työehtosopimus 
 • Ahtausalan toimihenkilöt (yrityskohtainen) 
 • Matkustamohenkilökunnan työehtosopimus  
 • sekä siihen liittyvät Finnairin, Norran ja CityJetin lisäpöytäkirjat 
 • Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus 
 • Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus  
 • Viking Linen työehtosopimus 
 • Suomen vapaasataman työehtosopimus 
 • Liikenneopetusalan työehtosopimus 
 • Kaupan automiesten työehtosopimus 
 • Elintarvikealan automiesten työehtosopimus 
 • Airpro Oy työehtosopimus 

Osapuolet ovat sopineet seuraavista määräaikaisista muutoksista em. työehtosopimuksiin mahdollisten voimassa olevien työehtosopimusmääräysten estämättä: 

YT-neuvottelujen vähimmäisneuvotteluaika, lomautusilmoitusaika ja takaisinottovelvollisuus 

 • Yt-lain lomautusta koskeva vähimmäisneuvotteluaika lyhennetään 5 päivään 
 • työsopimuslain lomautusilmoitusaika lyhennetään 5 päivään 
 • työsopimuslain takaisinottovelvollisuusaika pidennetään 9 kuukauteen (muutos ei koske ahtausalan eikä ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimusta) 

Muutokset ovat voimassa niin kauan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät maan hallituksen 20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa, mutta päättyvät viimeistään 31.12.2020. 

Muutokset työehtosopimuksiin raukeavat, ellei eduskunta hyväksy työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksen mukaisia tai sitä vastaavia muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön 15.4.2020 mennessä. 

Muutokset tulevat takautuvasti voimaan jo aiemmin alkaneisiin YT-neuvotteluaikoihin ja lomautusilmoitusaikoihin ALT- AKT ja ALT-ÖT-AKT välillä solmituissa työehtosopimuksissa 

Mikäli yhteistoimintaneuvottelut on ilmoitettu alkavaksi tai alkaneet ennen 1.4.2020, niitä koskee myös lyhennetty 5 päivän neuvotteluaika. 

Mikäli lomautusilmoitus (esim. 14 päivää) on annettu ennen 1.4.2020 ja lomautus ei ole vielä alkanut, niin ilmoitusaika lyhenee 5 päivään. Ilmoitusajan lyhennyksestä pitää ilmoittaa erikseen ja lomautus voi alkaa ilmoituksen antamista seuraavana päivänä. 

Edellä mainittujen muutosten voimaantulo takautuvasti koskee vain kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevaa, huoltokorjaamoiden, linja-autoasemien sekä säiliöauto- ja öljytuotealan työehtosopimuksia. 


Päivitetty: 27.4.2020